Zależy Ci na Twojej małej ojczyźnie, na tym, aby jej sternikiem była osoba dbająca o dobrobyt Twój, Twojej rodziny, sąsiadów, a przy tym należysz do osób, które chcą o tym współdecydować i lubią rywalizację? Jeśli tak – wystartuj w drugiej edycji konkursu „Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej” i wygraj atrakcyjną nagrodę, ufundowaną przez sponsora konkursu – firmę Smuda-Consulting!

 

 

 

 

 

 

 

Od pierwszego lutowego wydania „Wochenblatt.pl” do końca lipca bieżącego roku na stronie 13 publikować będziemy konkurs zatytułowany „Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej”. Jego celem jest wyłonienie najlepszego, najsprawniejszego, najbardziej kreatywnego i najskuteczniejszego starosty, burmistrza bądź wójta z gmin i powiatów, które zarządzane są przez reprezentantów mniejszości niemieckiej bądź są wspierani przez mniejszość niemiecką. Będzie to także znakomity barometr popularności przed czekającymi nas w tym roku wyborami samorządowymi – wskaże on wyraźnie, którzy z włodarzy są aktywni, na tzw. topie, a którzy muszą stać się aktywniejsi i głośniej oraz dosadniej prezentować swoje osiągnięcia i racje.

 

 

Punktacja

Zasady konkursu są proste. Co tydzień można wypełniać kupony, wpisując nazwisko samorządowca, na którego dana osoba oddaje swoje głosy – w trójstopniowej skali: średni, dobry, bardzo dobry. Oznacza to, że można oceniać włodarza swojego Heimatu w skali 5 – 10 – 15 punktów. Liczba wysłanych na adres redakcji kuponów jest dowolna i żaden z nich nie zostanie pominięty! Każdy będzie doliczony do konta danego samorządowca. Oczywiście zwycięży ten z samorządowców, który do ostatniego w bieżącym roku lipcowego wydania naszej gazety uzbiera najwięcej punktów, które gromadzić będą do zakończenia rywalizacji. Następnie pomiędzy nadawców kuponów wysłanych na zwycięzcę rozlosujemy nagrodę.

 

 

REGULAMIN

Co tydzień na łamach naszej gazety publikować będziemy kupon do wypełniania. Regularnie też w każdym wydaniu „Wochenblatt.pl” prezentować będziemy czołówkę klasyfikacji łącznej. Natomiast pełna tabela z imieniem i nazwiskiem, a także pełnioną funkcją samorządową oraz urzędem zamieszczana będzie na www.wochenblatt.pl. Statuetkę „Samorządowiec Roku” oraz trzy nagrody wręczymy uczestnikom naszego konkursu w towarzystwie triumfatora (starosty, burmistrza lub wójta) oraz przedstawiciela firmy, która jest sponsorem przedsięwzięcia, na uroczystym zakończeniu konkursu w redakcji „Wochenblatt.pl”, co nastąpi w pierwszym tygodniu sierpnia 2018 r. Finał ten szeroko zrelacjonujemy również na łamach naszej gazety oraz na naszej stronie www.wochenblatt.pl.

 

 

DLA GRAJĄCEGO

> Głosy na samorządowców należy wpisywać na drukowanych w naszej gazecie kuponach (kopii ksero nie uwzględniamy), które należy wysyłać na adres redakcji z dopiskiem „Samorządowiec Roku”. Termin nadsyłania kuponów podajemy co tydzień przy każdym kuponie – należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego.

> Biorący udział w konkursie „Samorządowiec Roku” muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

> Warunkiem wręczenia nagród zwycięzcom jest podanie pełnych danych osobowych oraz okazanie dowodu osobistego w siedzibie redakcji „Wocheblatt.pl”.

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Zespołu Producenckiego Pro Futura ani członkowie ich rodzin.

 

Aktualne wyniki, stan na 24 lipca 2018

 

Czołówka klasyfikacji II edycji plebiscytu Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej

Imię/nazwisko funkcja miejscowość punkty

Henryk Lakwa starosta Opole 13590

Józef Swaczyna starosta Strzelce Op. 13515

Henryk Wróbel wójt Dobrzeń Wielki 13220

Tadeusz Kauch burmistrz Ujazd 11435

Artur Tomala burmistrz Gorzów Śl. 7590

Róża Malik burmistrz Prószków 7465

Waldemar Kampa wójt Turawa 7415

Brygida Pytel wójt Izbicko 5170

Róża Koźlik burmistrz Dobrodzień 4865

Andrzej Kasiura burmistrz Krapkowice 4835

Florian Ciecior wójt Chrząstowice 4100

Dionizy Duszyński wójt Popielów 2990

Joachim Wojtala burmistrz Gogolin 2355

Krzysztof Ficoń wójt Bierawa 1215

Włodzimierz Kierat wójt Radłów 840

Bernard Kubata wójt Walce 615

Krystian Baldy wójt Łubniany 580

 

 

Lista samorządowców, na których można oddawać głosy:

Imię/nazwisko funkcja Urząd

Henryk Lakwa starosta Opole

Józef Swaczyna starosta Strzelce Opolskie

Józef Gisman wicestarosta K.-Koźle

Róża Koźlik burmistrz Dobrodzień

Norbert Koston burmistrz Kolonowskie

Łukasz Jastrzębski burmistrz Leśnica

Sybila Zimerman burmistrz Zdzieszowice

Artur Tomala burmistrz Gorzów Śląski

Joachim Wojtala burmistrz Gogolin

Jan Labus burmistrz Ozimek

Róża Malik burmistrz Prószków

Andrzej Kasiura burmistrz Krapkowice

Tadeusz Kauch burmistrz Ujazd

Waldemar Czaja wójt Zębowice

Krzysztof Mutz wójt Tarnów Op.

Piotr Kanzy wójt Polska Cerekiew

Marcin Wycisło wójt Jemielnica

Waldemar Kampa wójt Turawa

Henryk Wróbel wójt Dobrzeń Wlk.

Bernard Kubata wójt Walce

Jerzy Treffon wójt Pawłowiczki

Alojzy Parys wójt Cisek

Florian Ciecior wójt Chrząstowice

Leonard Pietruszka wójt Komprachcice

Marian Wojciechowski wójt Reńska Wieś

Krystian Baldy wójt Łubniany

Brygida Pytel wójt Izbicko

Włodzimierz Kierat wójt Radłów

Dionizy Duszyński wójt Popielów

Marek Leja wójt Dąbrowa

Krzysztof Ficoń wójt Bierawa

 

 

UWAGA

Jeśli ktoś z Czytelników zagłosuje na samorządowca z ramienia mniejszości niemieckiej lub wspieranego przez MN, którego nie ma na wyżej podanej liście, to zostanie on do niej dołączony.

 

 

Krzysztof Świerc