Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, November 26, 2022

Deutsch-polnische Sprachstudie

Das Slawistische Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Wissenschaftler der Universitäten in Posen, Warschau, Oppeln, Regensburg und Greifswald führen derzeit ein Forschungsprojekt u.a. über sprachliche Biografien deutsch-polnischer Zweisprachiger. Die Forscher laden solche Menschen zur Kooperation und einem Interview ein.

 

Foto: Celem projektu jest zbadanie dwujęzyczności u osób starszych. Foto: DWPN

 

Ziel des Projekts, das in Zusammenarbeit mit den Nationalen Forschungszentrum und der Deutschen Forschungsgemeinschaft realisiert wird, ist eine Beschreibung der Zweisprachigkeit in Polen und in Deutschland anhand sprachlicher Biografien von zweisprachigen Menschen sowie eine Analyse der gegenseitigen Beeinflussung beider Sprachen. Was die Studie allerdings besonders auszeichnet, ist das Alter der Probanden. „Wir suchen Menschen, die in den Jahren 1945 und davor geboren wurden und in dem bis 1945 zu Deutschland gehörenden Gebiet leben, vor allem in Pommern und im Land Lebus, aber auch in Masuren und Schlesien, die an unserer Erhebung teilnehmen könnten. Es müssen zweisprachige Menschen sein“, erklärt Dr. Barbara Jańczak von der Adam-Mickiewicz Universität in Posen.

 

Wer seine Lebenserfahrungen als Zweisprachiger nun mit anderen teilen möchte, melde sich bitte bei Dr. Jańczak. Die Erhebung selbst erfolgt durch polnische und deutsche Wissenschaftler in Form eines Interviews. „Wir möchten uns mit den Befragten in beiden Sprachen unterhalten. Zu den Interviews kommen wir deshalb zusammen mit unseren Kollegen aus deutschen Hochschulen und unter uns gibt es sowohl erfahrene Wissenschaftler, als auch junge Doktoranden. Uns interessiert alles, worüber Sie mit uns sprechen möchten: Wie war es früher? Wie sieht Ihr Alltag aus? Womit sind Sie zufrieden und womit nicht? In welcher Sprache sprechen Sie zuhause, mit Ihren Verwandten und Bekannten?“, so Dr. Barbara Jańczak. Die Interviews wolle man ausschließlich nur für wissenschaftliche Zwecke nutzen.

 

Wer an einem Interview interessiert ist, melde sich bitte telefonisch unter 693143430 oder per E-Mail: projekt_plde@ispan.waw.pl.

 

 

ru

 

 

 

Polsko-niemieckie badania językowe

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk wraz z naukowcami z uniwersytetów w Poznaniu, Warszawie, Opolu, Regensburgu i Greifswaldzie prowadzi projekt badający m.in. biografie językowe polsko-niemieckich osób dwujęzycznych. Naukowcy zapraszają takie osoby do współpracy i udzielenia wywiadu.

 

Celem projektu, który jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft, jest opis dwujęzyczności w Polsce i w Niemczech na podstawie biografii językowych osób dwujęzycznych oraz analiza wzajemnego wpływu obu języków na siebie. Co jednak wyróżnia te badania, to właśnie wiek osób badanych. – Poszukujemy ludzi urodzonych w latach 1945 lub wcześniej i mieszkających na terenie należącym do 1945 do Niemiec, przede wszystkim Pomorze, Lubuskie, Mazury i Śląsk, które mogłyby wziąć udział w naszym badaniu. Muszą to być osoby dwujęzyczne – wyjaśnia dr Barbara Jańczak z UAM w Poznaniu.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami z życia w dwujęzyczności, powinny się zgłosić właśnie do dr Jańczak, zaś same badanie przeprowadzą naukowcy z Polski i Niemiec w formie wywiadu. – Chcielibyśmy porozmawiać z respondentami w obu językach. Dlatego na wywiady przyjedziemy razem z naszymi kolegami z niemieckich uczelni, a wśród nas są zarówno naukowcy z dłuższym stażem zawodowym, jak i młode osoby przygotowujące prace doktorskie. Interesuje nas wszystko, o czym będą chcieli Państwo z nami porozmawiać: Jak było dawniej? Jak wygląda Państwa codzienność? Z czego są Państwo zadowoleni, a z czego nie? W jakim języku mówią Państwo w domu, ze swoimi krewnymi i znajomymi? – mówi dr Barbara Jańczak i zaznacza, że wywiady te zostaną wykorzystane jedynie do celów naukowych.

 

Osoby chętne do udzielenia wywiadu mogą zgłosić się telefonicznie pod nr tel. 693143430 lub mailowo: projekt_plde@ispan.waw.pl.

 

ru

Show More