Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Deutsche Minderheit hat Wert

So lautet das Motto der Imagekampagne der deutschen Minderheit. Diese wurde am 13. November in Oppeln eröffnet. Das Ziel: der polnische Mehrheit zu zeigen, wie viel die deutsche Minderheit in der Region macht und der Minderheit selbst zu beweisen, wie wertvoll es ist, dazuzugehören.

 

Die SKGD-Kampagne ist offiziell letzte Woche in Oppeln eröffnet worden.
Foto: D. Bassek

 

Polska wersja językowa poniżej

Die Haupthelden der Kampagne sind engagierte Menschen aus den Reihen der deutschen Minderheit, die aktiv in den DFKs tätig sind. Mitgemacht haben sechs Personen, die verschiedene Werte vertreten: Elisabeth Kampa (Deutschlehrerin und Chefin der Tanzgruppe Wal-Nak), Łukasz Jastrzembski (Bürgermeister der Gemeinde Leschnitz), Zuzanna Herud (Sängerin und Germanistin), Diakon Marek Dziony (Germanist), Barbara Mientus (Bibliothekarin und Kulturanimateurin) und Klaus Leschik (langjähriger Aktivist der deutschen Minderheit).

 

Lauter Vorteile

„Da kann man richtig stolz auf sich und die deutsche Minderheit sein. Wir machen viel für unsere Gesellschaft und wir haben uns nicht zu schämen“, meinte Klaus Leschik.
Diese Menschen werden von Werten begleitet, die für jede lokale Gemeinschaft wichtig sind, wie Kultur, Gesellschaft, Sprache, Glaube, Tradition und Gemeinschaft. Das alles hat einen Wert, meint der Vorstand der sozial- kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. „Die Minderheit sollte man nicht fürchten. Zur Minderheit zu gehören, ist ein Vorteil. Unsere „Helden“ gehören nicht nur der Deutschen Minderheit an, sondern sie sind darüber hinau aktive Mitglieder der ganzen Gesellschaft. Es sind nicht nur Gesichter, sondern vor allem Geschichten, die hinter ihnen stehen“, meinte Rafał Bartek, Vorsitzender der SKGD.

 

Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede

Die Hauptziele der Kampagne sind zwei. Zum einen soll gezeigt werden, dass die Zugehörigkeit zu einer Minderheitengemeinschaft in Polen eine Bereicherung darstellt und dass sie wertvoll ist. Zum zweiten soll der polnischen Gemeinschaft gezeigt werden, dass die Minderheit und die Mehrheit im Alltag viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede.

„Die Mehrheit hat nur das Polnische.Wir haben dazu das Deutsche und meistens auch das Schlesische und das alles hat seinen Wert. Dieses wollten wir auf verschiedene Art und Weise im Print oder Online zeigen. Die ganze Kampagne sollte als ein langfristiges Projekt gedacht sein und circa zwei bis drei Jahre dauern“, betonte Joanna Hassa, Koordinatorin der Imagekampagne.

So entstand die Idee zu einer einzigartigen Kampagne, die anhand interessanter Charaktere aus den Reihen der deutschen Minderheit zeigt, dass es etwas Besonderes ist, Teil einer nationalen Minderheitengemeinschaft zu sein.

 

Plakate, Kurzfilme, Studie

Im Rahmen der Kampagne „Deutsche Minderheit hat Wert“ sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. In manchen Städten sind schon große Plakate sichtbar. Darüber hinaus wurden umfangreiche Interviews durchgeführt, die in Form von Kurzfilmen in den sozialen Medien präsentiert werden. Einige dieser Interviews werden in der lokalen Presse veröffentlicht.

Es sollen auch soziologische Untersuchungen der deutschen Minderheitengruppe in der Woiwodschaft Oppeln durchführt werden, die dazu beitragen sollen, Antworten auf die Fragen zu finden, wie etwa: „Welche Funktion hat die deutsche Minderheit heute? Wer sind wir? Warum lohnt es sich heute, bei einer Minderheit zu sein?“ Das Ergebnis dieser Forschung wird eine Analyse des Umfelds der deutschen Minderheit in Form eines Berichts sein, dessen Elemente auch in der Werbekampagne verwendet werden. Die Ergebnisse werden voraussichtlich nächstes Jahr präsentiert.


 

 

 

 

Mniejszość niemiecka ma wartość

Tak brzmi hasło kampanii kształtowania wizerunku mniejszości niemieckiej, której inauguracja odbyła się 13 listopada w Opolu. Jej celem jest pokazanie polskiej większości społeczeństwa, jak wiele mniejszość niemiecka robi dla dobra regionu, oraz aby dowieść samym członkom MN, jak cenne jest przynależenie do niej.

 

 

Głównymi bohaterami kampanii są zaangażowani członkowie mniejszości niemieckiej, którzy aktywnie działają w kołach DFK. Wzięło w niej udział sześć osób reprezentujących różne wartości: Elisabeth Kampa (nauczycielka języka niemieckiego i szefowa zespołu tanecznego Wal-Nak), Łukasz Jastrzembski (burmistrz gminy Leśnica), Zuzanna Herud (piosenkarka i germanistka), diakon Marek Dziony (germanista), Barbara Mientus (bibliotekarz i animatorka kultury) oraz Klaus Leschik (długoletni działacz mniejszości niemieckiej).

 

Same korzyści

– Można być prawdziwie dumnym z siebie i mniejszości niemieckiej, bo dużo robimy dla naszego stowarzyszenia i nie mamy się czego wstydzić – stwierdził Klaus Leschik.
Tym ludziom towarzyszą wartości, które są ważne dla każdej lokalnej społeczności, takie jak kultura, społeczeństwo, język, wiara, tradycja czy wspólnota. To wszystko ma wartość – uważają członkowie zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. – Mniejszości nie należy się obawiać, a przynależenie do niej stanowi korzyść. Nasi bohaterowie nie tylko należą do mniejszości niemieckiej, lecz są aktywnymi członkami w skali całego towarzystwa. To nie są tylko twarze, lecz przede wszystkim historie, które oni reprezentują – uważa Rafał Bartek, przewodniczący TSKN.

 

Więcej podobieństw niż różnic

Główne cele kampanii są dwa. Po pierwsze chodzi o pokazanie, że przynależenie do społeczności mniejszościowej w Polsce stanowi wzbogacenie i jest czymś wartościowym. A po drugie ma to być sygnał dla społeczności polskiej, że mniejszość i większość wykazują na co dzień więcej podobieństw niż różnic.
– Większość ma tylko język polski, a my mamy jeszcze niemiecki i przeważnie śląski. To wszystko ma wartość i postanowiliśmy to na różne sposoby pokazać, czy to w postaci publikacji drukowanych, czy w internecie. Poza tym kampania jest pomyślana jako długofalowy projekt, który będzie realizowany przez dwa, trzy lata – podkreśla Joanna Hassa, koordynatorka kampanii kształtowania wizerunku.
W ten sposób zrodził się pomysł na unikalną kampanię, która poprzez przedstawienie ciekawych postaci wywodzących się z szeregów mniejszości niemieckiej pokaże, że jest czymś wyjątkowym fakt bycia częścią społeczności mniejszości narodowych.

 

Plakaty, filmy, badania

W ramach kampanii „Mniejszość niemiecka ma wartość” przewidziano podjęcie różnych działań. W niektórych miastach widoczne są już duże plakaty, ponadto przeprowadzono obszerne wywiady, które są prezentowane w mediach społecznościowych w formie krótkich filmów, a niektóre z tych wywiadów są publikowane w lokalnej prasie.

Mają też być przeprowadzone badania socjologiczne dotyczące grupy mniejszości niemieckiej żyjącej w województwie opolskim, które przyczynią się do znalezienia odpowiedzi na pytania typu: Jaką funkcję ma obecnie mniejszość niemiecka? Kim jesteśmy? Dlaczego warto dziś być w mniejszości? Wynikiem tych badań będzie analiza środowiska, w którym żyje mniejszość niemiecka, sporządzona w postaci raportu, którego elementy znajdą zastosowanie we wspomnianej kampanii. Jej rezultaty zostaną prawdopodobnie zaprezentowane w przyszłym roku.

 

Dominika Bassek

 

Show More