Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, August 10, 2022

Familiäre Atmosphäre statt steife Ansprachen

 

 

Die Neidenburger Gesellschaft der deutschen Minderheit hat sich als letzte Organisation in Ermland-Masuren erst im Jahr 1994 registriert. Das 25-jährige Bestehen wurde am 29. Juni mit einem Familienpicknick im Töpferdorf „Garncarska Wioska“ in Königlich Steinau / Kamionka nahe Neidenburg feierlich begangen.

 

Links der Kreisvertreter der Kreisgemeinschaft Neidenburg, Ulrich Pokraka bei der Laudatio auf die Vorsitzende der Neidenburger Gesellschaft, Sabina Wylengowska (rechts), vor der Verleihung der Silbernen Ehrennadel der Landsmannschaft Ostpreußen an sie.
Foto: Uwe Hahnkamp

 

 

Wersja polska poniżej

Das „Garncarska Wioska“ ist ein malerischer Gutshof mit Töpferei, Schmiede und Orangerie neben dem Haupthaus und einem weitläufigen Garten. Die Besitzer bieten für Gruppen und Einzelgäste künstlerische und pädagogische Werkstätten an. Für kulturelle Veranstaltungen wie das Jubiläums-Sommerfest der Neidenburger Gesellschaft, gibt es an der Scheune ein kleines Amphitheater, das familiäre Stimmung bietet.

 

 

Ein Fest für Alle

„Wir haben keinen Saal für diesen Tag gewählt, weil wir keine steife Atmosphäre wollten. Es sollten Familien mit Kindern kommen, verschiedene Gäste und Freunde“, erklärt Michał Schlueter, der Vizevorsitzende der Neidenburger Gesellschaft und des Verbands der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, die Wahl des Ortes. Das Programm war sehr gut organisiert, aber nicht zu offiziell geprägt. Es gab bereits um neun Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelisch-augsburgischen Kirche unterhalb der Burg in Neidenburg, den der dortige Pastor Roland Zagóra und der katholische Seelsorger der deutschen Minderheit Domherr Andre Schmeier gemeinsam zelebrierten. Der formelle Teil mit Begrüßung und Ansprachen der Gäste ließ dann aber auf sich warten.

 

 

Kaffee, Ehrung und Gesang

Denn zuerst gab es im Festzelt Kaffeetrinken mit gemütlichem Plausch. Mitglieder der Gesellschaft, Ehrengäste und Mitglieder der Kreisgemeinschaft Neidenburg sowie viele Kinder genossen bei Gesprächen selbst gebackenen Kuchen. „Einfangen“ mussten die Organisatoren ihre Gäste erst um zwölf Uhr, als der Chor der Neidenburger Gesellschaft mit dem Ostpreußenlied das Fest eröffnete. Während die Vereinsvorsitzende Sabina Wylengowska die Besucher begrüßte, und der Vizelandrat des Kreises Neidenburg Paweł Przybyłek die Arbeit der Gesellschaft lobte, führte Magier Filip Piestrzeniewicz aus Lodsch die jüngsten Gäste in die Anfänge des Zauberns ein. Später verzauberte er mit seiner Show auch die Gäste im Amphitheater.

Gegen Ende des formellen Teils zeichnete der Vorsitzende der Kreisgemeinschaft Neidenburg, Ulrich Pokraka, Sabina Wylengowska mit der Silbernen Ehrennadel der Landsmannschaft Ostpreußen aus. In seiner Laudatio würdigte er ihren Einsatz für den Unterricht in Deutsch als Minderheitensprache im Kreis Neidenburg, unter anderem mit dem Walter-Kollo-Gesangswettbewerb des deutschen Liedes. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden am Nachmittag im zweiten Teil des Programms sichtbar. Junge Preisträger des Wettbewerbs aus den vier Jahren seines Bestehens präsentierten ihr Können mit deutschen Liedern. Belohnt wurden sie für ihre Auftritte schon vorher – mit einem Stück der Geburtstagstorte für die Gesellschaft.

 

Uwe Hahnkamp

 

Nidzica: 25 lat mniejszości niemieckiej

Rodzinna atmosfera zamiast sztywnych przemówień

Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy zostało zarejestrowane dopiero w 1994 roku jako ostatnia organizacja MN na Warmii i Mazurach. 25-lecie jego istnienia obchodzono 29 czerwca w formie rodzinnego pikniku, który odbył się w „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce (Königlich Steinau) koło Nidzicy.

 

„Garncarska Wioska” to malowniczy folwark z garncarnią, kuźnią i oranżerią obok budynku głównego, a także rozległym ogrodem. Jej właściciele organizują warsztaty artystyczne i pedagogiczne adresowane zarówno do grup, jak i pojedynczych gości. Z kolei z myślą o imprezach kulturalnych, takich jak jubileuszowy festyn letni nidzickiego towarzystwa MN, obok stodoły zbudowano niewielki amfiteatr, który tworzy rodzinną atmosferę.

 

 

Święto dla wszystkich

– Nie wybraliśmy na ten dzień sali, ponieważ nie chcieliśmy, żeby panowała sztywna atmosfera. Miały przyjść rodziny z dziećmi, różni goście i zaprzyjaźnione osoby – mówi Michał Schlueter, wiceprzewodniczący nidzickiego towarzystwa MN oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, wyjaśniając wybór miejsca. Program uroczystości był bardzo dobrze zorganizowany, a przy tym nie nazbyt oficjalny. Już o godzinie dziewiątej w kościele ewangelicko-augsburskim usytuowanym poniżej zamku w Nidzicy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, które odprawili tamtejszy pastor Roland Zagóra oraz katolicki duszpasterz mniejszości niemieckiej, kanonik Andre Schmeier. Natomiast część oficjalna, obejmująca przywitanie gości oraz ich wystąpienia, kazała na siebie nieco poczekać.

 

 

Kawa, honory i śpiew

Najpierw bowiem zebrano się w namiocie biesiadnym, by napić się kawy i miło sobie pogawędzić. Podczas tych rozmów członkowie towarzystwa, goście honorowi oraz członkowie ziomkostwa byłych mieszkańców powiatu nidzickiego, a także duża grupa dzieci delektowali się ciastem własnego wypieku. Dopiero o dwunastej organizatorzy musieli „połapać” gości, gdyż o tej właśnie godzinie chór nidzickiego towarzystwa dokonał otwarcia uroczystości, śpiewając „Ostpreußenlied”. Podczas gdy wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Sabina Wylengowska witała wszystkich obecnych, a wicestarosta powiatu nidzickiego Paweł Przybyłek chwalił jego działalność, magik Filip Piestrzeniewicz z Łodzi wprowadzał najmłodszych gości w arkana sztuki czarodziejskiej. Później oczarował też gości w amfiteatrze, dając pokaz swojego kunsztu.

Pod koniec części oficjalnej przewodniczący ziomkostwa byłych mieszkańców powiatu nidzickiego Ulrich Pokraka odznaczył Sabinę Wylengowską Srebrną Szpilką Ziomkostwa Prus Wschodnich. W wygłoszonej laudacji wyraził się z uznaniem o jej zaangażowaniu na rzecz nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w powiecie nidzickim, m.in. poprzez organizowanie Konkursu Piosenki Niemieckiej im. Waltera Kollo. Wyniki tej pracy uwidoczniły się po południu, w drugiej części programu, w której swoje umiejętności w wykonywaniu utworów w języku niemieckim zaprezentowali młodzi laureaci konkursu, nagrodzeni na przestrzeni czterech lat jego funkcjonowania. Za swoje występy nagrodzeni zostali już wcześniej – kawałkiem tortu urodzinowego towarzystwa.

 

Uwe Hahnkamp

 

 

Show More