Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kreatives Angebot für Lehrer und Schüler

Fortbildungen für Lehrer, Wettbewerbe für Schüler, Deutschklubs als Fortsetzung der Samstagskurse: Das sind nur einige Vorhaben der Deutschen Bildungsgsellschaft, die während der Jahresversammlung letzte Woche in Oppeln besprochen wurden.

 

Während der Jahresversammlungen der Deutschen Bildungsgesellschaft.
Foto: DBG

 

 

 

Wersja polska poniżej 

 

 

„Wir werden die meisten erfolgreichen Initiativen des Vorjahres dieses Jahr auch fortsetzten. Das betrifft zum Beispiel die Sommer- und die Herbstakademie für Lehrer. Wir werden auch weiterhin als Prüfungsstelle des Goethe-Instituts Krakau tätig sein. Das heißt wir werden weiter Prüfungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene veranstalten, die eines der deutschen Zertifikate erwerben möchten, die ihre Deutschkenntisse bekunden”, berichtet Martyna Halek von der Deutschen Bildungsgesellschaft. Dabei will die DBG verstärkt Werbung für die Prüfungsstelle machen und demnächst auch Wettbewerbe veranstalten, deren Gewinner die Prüfung kostenlose ablegen können.

 

 

Schlesische Sagenwelt

Auch das Projekt „Bücherbox”, dass vor einigen Wochen in der Grundschule in Groß Döbern seine Prämiere hatte, soll fortgesetzt werden. „Das Projekt soll dazu anregen, deutschsprachige Bücher zu lesen, sie ausleihen, untereinander austauschen. Demnächst soll eine weitere Bücherbox in Oberglogau ihr Zuhause finden”, sagt Martyna Halek. Die Spielebox der Deutschen Bildungsgesellschaft soll dagegen um ein weiteres Spiel bereichert werden. Außerdem sollen Schulungen für Lehrer organisiert werden, die angelehnt an den Dokumentarfilm „Gruss aus Oppeln” und das Buch „Berühmte deutsche Schlesier” sein werden. Die Deutsche Bildungsgesellschaft wird auch wie gewohnt den Europäischen Tag der Sprachen und den Internationalen Tag der Muttersprache mit einer Veranstaltung begehen. Diesmal soll darüberhinaus auch ein „Tag des Buches” organisiert werden. „Wir werden auch nach den Sommerferien einen Wettbewerb für Schüler und Lehrer anbieten. Der Fokus wird die Welt der schlesischen Sagen sein. Die Kinder werden sich künstlerisch betätigen und die besten Arbeiten werden Teil einer Wanderausstellung, die wir dann zusammen mit Didaktisierungen Bildungseinrichtungen anbieten werden. Das Ganze wird man im Unterricht einsetzten können”, erleutert Karolina Osietzki, ifa-Kulturmanagerin beim DBG.

 

 

Fachliche Untertstützung ab Mitte Juli

Bald, das heißt Mitte Juli, bekommt die Deutsche Bildungsselleschaft auch neue fachliche Untersützung. Diese kommt in Person von Emilia Strzałek, Projektmanagerin im Rahmen des Projekts „Didaktische Maßnahmen”. „Emilia wird sich drei Aufgaben widmen. Zum einem wird się das Projekt Deutschklubs übernehmen. Dieses ist als Fortsetzung der Samstagskurse gedacht, für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren. Się werden sich auch einmal die Woche mit einem Lehrer treffen und einer von ihm gewählten Aktivität nachgehen, zu einem werden się das in der deutschen Sprache tun und zum anderen soll die Aktivität selber zur Förderung der deutschen Identität beisteuern”, so Karolina Osietzki. Die Deutschklubs sollen im September starten. Außerdem wird sich Emilia Strzałek mit der Vorbreitung von Unterrichtsentwürfen für den Fach Deutsch als Minderheitensprache beschäftigen und auch Maßnahmen unterstützen, die die Tätigkeit der lokalen DFKs in den hiesigen Schulen bekanntmachen. „Sie wird auch Entwürfe vorbereiten, wie sich der DFK-Vorsitzende an der lokalen Schule vorstellen kann, über die Tätigkeite der Ortsgruppe, deren Geschichte erzählen kann”, so Karolina Osietzky.

 

Anna Durecka

 

 

Kreatywna oferta dla nauczycieli i uczniów

Szkolenia dla nauczycieli, konkursy dla uczniów, kluby języka niemieckiego jako kontynuacja kursów sobotnich – to tylko niektóre z przedsięwzięć Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego omówionych w trakcie dorocznego zebrania NTO, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Opolu.

 

Die neue Fachkraft bei der deutschen Bildungsgesellschaft wird sich auch mit der Vorbereitung von Unterrichtsentw[rfen f[r das Fach Deutsch als Mindeheitensprache besch’cftigen
Foto: Anna Durecka

 

– W tym roku będziemy kontynuować realizację większości inicjatyw, które cieszyły się powodzeniem w roku ubiegłym. Dotyczy to na przykład akademii letniej i jesiennej dla nauczycieli. Będziemy też nadal działać w charakterze ośrodka egzaminacyjnego z ramienia Instytutu Goethego w Krakowie, co oznacza, że w dalszym ciągu będziemy organizować egzaminy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które chciałyby zdobyć któryś z certyfikatów poświadczających znajomość języka niemieckiego – relacjonuje Martyna Halek z Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. Jednocześnie NTO zamierza bardziej rozreklamować działalność ośrodka egzaminacyjnego, a niebawem przystąpić do organizowania konkursów, których laureaci będą mogli zdawać egzamin bezpłatnie.

 

 

Świat śląskich podań i baśni

Kontynuowany będzie też projekt „Bücherbox”, którego premiera miała miejsce przed kilkoma tygodniami w szkole podstawowej w Dobrzeniu Wielkim. – Projekt ten ma być zachętą do czytania książek w języku niemieckim, do wypożyczania ich, wymieniania się nimi nawzajem. Kolejny „Bücherbox” ma wkrótce zadomowić się w Głogówku – mówi Martyna Halek. Z kolei projekt „Spielebox” zainicjowany przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe wzbogaci się o kolejną grę. Ponadto zaplanowano zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w oparciu o tematykę filmu dokumentalnego „Gruss aus Oppeln” oraz książki „Sławni niemieccy Ślązacy”. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe zorganizuje też tradycyjną imprezę w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków oraz Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Odbędzie się także „Dzień Książki”.
– Po wakacjach zorganizujemy też konkurs dla uczniów i nauczycieli, którego tematem będzie świat śląskich podań ludowych i baśni. Dzieci będą miały okazję do aktywności na polu artystycznym, a najlepsze prace staną się częścią wystawy objazdowej, którą zorganizujemy wspólnie z placówkami dydaktyczno-oświatowymi. Całość będzie można włączyć do procesu nauczania w szkole – wyjaśnia Karolina Osietzky, menedżer ds. kultury oddelegowana do NTO przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (IfA).

 

 

Fachowe wsparcie od połowy lipca

Wkrótce, tzn. w połowie lipca, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe otrzyma też kolejną dawkę fachowego wsparcia w osobie Emilii Strzałek, menedżera projektu „Działania dydaktyczne”. – Emilia podejmie się realizacji trzech zadań. Po pierwsze przejmie ona projekt „Kluby języka niemieckiego” pomyślany jako kontynuacja kursów sobotnich dla dzieci i młodzieży w wieku 12–16 lat. Młodzi uczestnicy będą też raz w tygodniu spotykać się z nauczycielem i uczestniczyć w wybranej przez niego formie zajęć, które będą prowadzone w języku niemieckim i będą się przyczyniały do umacniania niemieckiej tożsamości – mówi Karolina Osietzky. Kluby języka niemieckiego mają ruszyć we wrześniu. Poza tym Emilia Strzałek zajmie się przygotowywaniem projektów dydaktycznych na potrzeby nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, a także wspieraniem działań mających na celu propagowanie działalności lokalnych kół DFK w tutejszych szkołach. – Będzie też przygotowywała projekty, jakie zdaniem przewodniczącego DFK będzie można realizować w miejscowej szkole, np. związane z opowiadaniem o działalności koła i jego historii – kończy Karolina Osietzky.

 

Anna Durecka

Show More