Listy miłosne z urzędu gminy

Znaleziono je przypadkiem pod progiem Urzędu Gminy w Braniewie – listy miłosne do Urszuli. Przeleżały w ukryciu prawie 80 lat. Love story dwojga młodych Wschodnioprusakówz 1941 r. nie skończyła się happy endem. Kto pomoże ustalić losy tej pary?     Pod koniec października 2020 r. w Urzędzie Gminy w Braniewiepodczas naprawy starych drzwi w jednym z pomieszczeń robotnik odkrył dwa listy miłosne i jedną pocztówkęz 1941 r. napisane po niemiecku. Były schowane pod progiem. W budynku obecnego urzędu przy ul. Moniuszki 5 (dawniej Rodelshoferstrasse 5) przed wojną znajdowały się mieszkania dla nauczycieli.Pomieszczenia na drugim piętrze, w którym znaleziono listy, zajmowała rodzina Wien.   Rodzina Wien Głowa tej rodziny,Anton Wien (1884–1951), był do 1945 r. nauczycielem języka angielskiego i francuskiego w braniewskim gimnazjum. Wcześniej zaś – jego uczniem. Maturę zdał w 1906r., potem studiował we Fryburgu i Królewcu. Po wojnie mieszkał w RFN. Był kuzynem historyka dr. Franza Buchholza, który napisał pierwszą monografię Braniewa. Miał żonę Mariannę, a paradochowała się czworga dzieci: Kurt (1922–1941) zmarł w lazarecie w Braniewie, Norbert (1923–1943) zginął w Smoleńsku,Ursula(1925–2019) i Reinhold (1928–1959).Wszystkie dzieci były urodzone w Braniewie. Te i inne informacje o rodzinie Wien odnalazła Dorota Olbryś, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Braniewskiej, którejwójtJakub Bornus przekazał odnalezione … Listy miłosne z urzędu gminy weiterlesen