Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, June 29, 2022

O relacjach polsko-niemieckich

 

 

Mieszkańcy gmin:Biała, Głogówek, Jemielnica, Krapkowice, Strzeleczki, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski i Zdzieszowice brali udział w seminarium pt. „Znalezienie wspólności = Niemcy i ich wschodni sąsiedzi”. Organizatorem seminarium był Ośrodek Kształcenia i Spotkań „Der HeiligenHof” w Bad Kissingen.

46-osobowa grupa z Górnego Śląska podczas seminarium miała możliwość wysłuchaniawykładów przygotowanych i wygłoszonych m.in. przez historyków zajmujących się problematyką wschodnią. Niektóre wykłady wzbogacone zostały również odpowiednim materiałem filmowym.Treść prelekcji oraz sposób ich prowadzenia zachęcały do dyskusji i zadawania pytań, co w sumie przybliżyło uczestnikom główny cel seminarium: poznanie wzajemnych relacji na linii Niemcy–Polska, także na forum Unii Europejskiej.

 

Podczas seminarium w Bad Kissingen uczestnicy poznali wiele apektów historii,
Foto’: Henryk Juretko

Obok głównego tematu seminarium, podobnie jak w latach poprzednich, wspólny czas wykorzystany został m.in. na przedstawienie uczestnikom dodatkowych,specjalnie wybranych informacji historycznych. Tym razem dotyczyły one ważniejszych dat i zdarzeń z historii Śląska,przedstawiły rys historyczny Kraju Związkowego Bawaria oraz historii i położenia Bad Kissingen jako uzdrowiska znanego nie tylko w Europie. Miasto to zostało także kilka dni wcześniej wpisane przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturowego. Autorem tej części wykładów był Henryk Juretko z Błotnicy Strzeleckiej. A o przesłankach przemawiających za wpisaniem Bad Kissingen na tę listę uczestnicy seminarium mogli się osobiście przekonać w czasie zwiedzania tego przepięknego uzdrowiskaw czasie wolnym.

Był to kolejny wyjazd na seminarium w Bad Kissingen organizowany przez lokalne struktury mniejszości niemieckiej. Niektórzy uczestnicy zgłaszali już swój udział w kolejnym seminarium, planowanym na styczeń 2022 r.

DFK Błotnica Strzelecka

Show More