Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, October 6, 2022

Wirtschaft

Zapytaj prawnika! Skorzystaj z fachowej pomocy prawnej

W związku z postępującą migracją ludności coraz częściej możemy się spotkać z tzw. dziedziczeniem transgranicznym. Przez dziedziczenie transgraniczne rozumieć należy m.in. sytuację, gdy spadkodawca i spadkobierca posiadają obywatelstwa innych państw lub ich miejsce zamieszkania znajduje się w różnych państwach. Pojawia się w takim wypadku szereg pytań.

Read More …

Zmiany prawne w Niemczech

1 lipca w Niemczech weszło w życie sporo zmian, które dotyczą rzemieślników oraz konsumentów. Między innymi dla 21 mln emerytów pobierających niemieckie świadczenie lipiec był długo wyczekiwanym miesiącem. Wtedy bowiem wzrosła wysokość emerytury. W zachodniej części kraju podwyżka wyniosła 5,3%, a we wschodniej 6,12%.

Read More …

Zapytaj prawnika! Podstawy prawne do roszczeń

W ostatnim czasie nie milkną echa decyzji ministra edukacji i nauki ograniczającej liczbę godzin nauczania języka niemieckiego dla uczniów mniejszości niemieckiej. Przedmiotowe rozporządzenie jest pokłosiem grudniowych zmian w ustawie budżetowej na 2022 r., w której o 39,8 mln zł zostały zmniejszone wydatki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.

Read More …