Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, December 8, 2022

Demokracja to impertynencja

Dziś (13 lutego 2022 r.) 17. Zgromadzenie Federalne ponownie wybrało Franka-Waltera Steinmeiera na prezydenta federalnego. Steinmeier otrzymał 1045 z 1437 głosów oddanych w pierwszym głosowaniu. W związku z tym nie była konieczna dalsza tura głosowania.

 

Kontrkandydaci Steinmeiera, który otrzymał poparcie zarówno koalicji rządowej jak i opozycyjnej chadecji, otrzymali następujące głosy: zgłoszony przez Die Line lekarz Gerhard Trabert otrzymał 96 głosów, ekonomista prof. dr. Max Otte , zgłoszony przez AfD, otrzymał 140 głosów a astrofizyk dr. Stefanie Gebauer zebrała głosy 58 delegatów. 86 członków Zgromadzenia Federalnego wstrzymało się od głosu, 12 głosów było nieważnych. Aby zostać wybranym, potrzeba było 737 głosów.

 

Frank-Walter Steinmeier nach seiner Wiederwahl zum Bundespräsidenten
Foto: www.bundespräsident.de

 

W swoim przemówieniu po wyborach prezydent federalny Steinmeier zaapelował do prezydenta Rosji Putina w związku z kryzysem na Ukrainie: „Rozwiąż pętlę na szyi Ukrainy! I szukaj z nami drogi, która zachowa pokój w Europie!” Steinmeier podkreślił, że strach przed konfliktem zbrojnym rośnie nie tylko na Ukrainie. „Dlatego stoimy po stronie Estończyków, Łotyszy i Litwinów; stoimy razem z Polakami, Słowakami i Rumunami i wszystkimi sojusznikami: możecie na nas liczyć. Niemcy są częścią NATO i Unii Europejskiej. Bez nich my Niemcy nie żylibyśmy dzisiaj w jedności i wolności. Nie zapominamy o tym. Bez dwuznaczności zobowiązujemy się do wypełnienia naszego zobowiązania sojuszniczego – powiedział prezydent federalny.

 

W swoim przemówieniu Steinmeier podkreślił także znaczenie demokracji, która oznacza przede wszystkim zaufanie do samego siebie: „Przecież nasza Ustawa Zasadnicza nie mówi: „Wszystko dobro pochodzi z góry”, ale mówi: „Cała władza państwowa pochodzi z narodu.” To jest obietnica naszej konstytucji dla nas obywateli. Ale jest też obietnica między obywatelami: „Nie wycofuj się, przejmij odpowiedzialność”. Taka jest dwoista natura demokracji: jest jednocześnie obietnicą i oczekiwaniem. Demokracja to impertynencja. I zachęcanie do tej impertynencji – to moje zadanie”.

 

Die Bundesversammlung hat nur eine Aufgabe – den Bundespräsidenten zu wählen.
Foto: Bundestag

 

Zgromadzenie Federalne jest największym zgromadzeniem parlamentarnym w Republice Federalnej Niemiec. Jej jedynym zadaniem jest wybór Prezydenta Federalnego. Zgromadzenie spotyka się zwykle tylko co pięć lat i składa się z członków niemieckiego Bundestagu (obecnie 736) oraz z takiej samej liczby delegatów mianowanych przez parlamenty 16 krajów związkowych.

ru

Show More