Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Rząd federalny musi teraz zadziałać“

Klub parlamentarny CDU/CSU w niemieckim Bundestagu złożył niedawno wniosek w sprawie dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce w zakresie nauczania języka ojczystego, który wzywa rząd federalny do podjęcia działań. Przewodniczący Grupy Wypędzonych, Przesiedleńców i Mniejszości Niemieckich w klubie parlamentarnym chadeków, Christoph de Vries, oczekuje większego zaangażowania koalicji rządzącej na rzecz Niemców w Polsce.

– Masowe ograniczenie lekcji języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce wyraźnie narusza europejskie i polskie prawo i jest bezprecedensową dyskryminacją w UE – powiedział Christoph de Vries Niemieckiej Agencji Prasowej (dpa). Rząd federalny musi zadziałać teraz „natychmiast i na najwyższym szczeblu”.

Polityk CDU, który w czerwcu przewodniczył grupie posłów w czasie wizyty u mniejszości niemieckiej na Górnym i Dolnym Śląsku i zabiegał o rozmowy z polskim rządem, powiedział, że federalna minister spraw wewnętrznych musi „wreszcie dostrzec” swoją odpowiedzialność za prawa mniejszości niemieckiej za granicą i „podjąć poważne kroki w celu rozwiązania problemu”. Wobec „poważnego zagrożenia pokoju i wolności w Europie ze strony Rosji” spójność między Polską a Niemcami jest obecnie szczególnie ważna.

Christoph de Vries
Foto: www.christophdevries.de / Stefanie Blaschka

Postulaty te formułuje także opublikowany niedawno wniosek klubu parlamentarnego CDU/CSU. Pod tytułem „Wzmocnienie mniejszości niemieckiej w Polsce – likwidacja dyskryminacji w nauczaniu języka ojczystego” (druk Bundestagu 20/2559, z dnia 5 lipca 2022 r.) posłowie chadecji najpierw stwierdzają, że „pomimo wyjątkowego znaczenia stosunków niemiecko-polskich rząd federalny dotychczas nie podjął poważnych i wystarczających kroków na szczeblu ministerialnym w celu wyeliminowania dyskryminacji mniejszości niemieckiej”.

Dlatego niemiecki Bundestag powinien „stanowczo” wezwać rząd federalny do „krytyki nierównego traktowania lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości w Polsce oraz do przedłożenia rządowi polskiemu konkretnych propozycji naprawy aktualnej sytuacji”. Jednocześnie należy „natychmiast” zaangażować Konferencję Ministrów Edukacji (KMK) i zbadać „główne założenia nauczania polskiego w Niemczech”. Ponadto należy utworzyć grupę roboczą na szczeblu sekretarzy stanu we właściwych ministerstwach federalnych w celu „szybkiego” opracowania proponowanych rozwiązań. W porozumieniu ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń (VdG) można sobie również wyobrazić rekompensatę za straty, które wystąpiły w dotkniętych zmniejszeniami subwencji szkołach oraz specjalny fundusz edukacyjny na promocję lekcji języka polskiego w Niemczech.

Ponadto należy „szybko” nakłonić pełnomocnik rządu federalnego do spraw przesiedleńców i mniejszości narodowych Natalie Pawlik (SPD) do złożenia „wizyty solidarnościowej” u mniejszości niemieckiej w Polsce. W odniesieniu do dwustronnych stosunków polsko-niemieckich należy również wzmocnić „ważną rolę mediacyjną” mniejszości i kontynuować finansowanie federalne „na obecnym poziomie”. Posiedzenia niemiecko-polskiego okrągłego stołu, zawieszone od 2019 r., również musiałyby zostać wznowione „natychmiast” i „z nowym regulaminem”.

ln

Wniosek klubu CDU/CSU w języku niemieckim jest do wglądu tutaj:  https://dserver.bundestag.de/btd/20/025/2002559.pdf

Show More