Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, November 29, 2021

Dzieci mogą się dalej rozwijać

Z Sybillą Dzumlą, koordynatorką projektu „Deutsch AG”, o rozpoczęciu projektu w nowym roku szkolnym rozmawia Anna Durecka.

 

Projekt „Deutsch AG” będzie kontynuowany w tym roku szkolnym. Jak to będzie wyglądało w tym roku?

Projekt rozpoczęliśmy już 1 września, z 250 grupami w pięciu województwach. Najwięcej mamy ich oczywiście w województwie opolskim, ponieważ język niemiecki jest tu nauczany jako język mniejszości w większości szkół podstawowych. Poza województwem opolski, projekt jest nadal realizowany w województwach: śląskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i lubuskim. Od tego roku szkolnego można zaobserwować duży postęp zwłaszcza w województwie śląskim, gdzie w ubiegłym semestrze mieliśmy o 20 grup mniej niż teraz. Również na Warmii i Mazurach mamy tym razem 10 grup, podczas gdy poprzednio było ich pięć. Zainteresowanie projektem jest więc coraz większe. W zeszłym semestrze mieliśmy 180 grup, tym razem jest ich o 70 więcej. W sumie w tym semestrze w projekcie bierze udział ok. 2 tys. uczniów.

 

Sybilla Dzumla
Foto: Marie Baumgarten

 

A przy tym idea przyświecająca projektowi nie uległa zmianie…

Nie. Tak jak dotychczas, „Deutsch AG” jest ofertą dla uczniów, którzy do szóstej klasy uczyli się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, a z powodu restrukturyzacji szkoły wybierają po siódmej klasie język niemiecki jako język obcy i doświadczają zmniejszenia liczby lekcji niemieckiego. Projekt ten, finansowany przez federalne ministerstwo spraw wewnętrznych, służy jako rekompensata za brakujące lekcje języka niemieckiego i daje dodatkowe ramy czasowe na rozmowy, konwersacje i przygotowanie przed egzaminem końcowym po klasie ósmej. W ten sposób dzieci mogą się dalej rozwijać, co jest bardzo ważne dla nas jako mniejszości niemieckiej, abyśmy mogli zachować własną tożsamość językową. Jednocześnie dla młodych ludzi na rynku pracy korzystna jest bardzo dobra znajomość nie tylko języka angielskiego, lecz również niemieckiego.

 

Czy jesteście przygotowani na konieczność powrotu do nauczania online?

Tak, jesteśmy na to dobrze przygotowani, jako że już w ubiegłym roku byliśmy w trybie online przez prawie osiem miesięcy. Mamy umowę ze szkołami, że korzystamy z ich platformy zespołowej i otrzymujemy ten dostęp bezpłatnie, podobnie jak do tej pory udostępniano nam nieodpłatnie sale szkolne na spotkania stacjonarne. Jesteśmy również dobrze przygotowani dydaktycznie i metodologicznie do pracy w sieci. Wszystkie materiały zostały już przekazane nauczycielom, umieściliśmy je w chmurze OneDrive: dzienniki lekcyjne, zeszyty ćwiczeń, arkusze robocze, propozycje określonych tematów, filmy, słuchowiska, muzykę. Jesteśmy więc przygotowani na wszystko.

 

 

Więcej o projekcie Deutsch AG tutaj:

Język niemiecki jest więcej niż plusem – kolejna edycja „Deutsch AG”

Show More