Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, August 18, 2022

Dyskryminująca decyzja

Federalny Penomocnik ds. Wysiedleńców i Mniejszości Nardowych prof. Bernd Fabritius opublikował oświadczenie po decyzji Sejmu w sprawie cięć w finansowaniu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. W nim krytykuje nie tylko stronę polską za samą decyzję.

 

Ponieważ politycy partii rządzącej od tygodni podkreślają, że cięcia wynikają z faktu, że strona niemiecka nie finansuje lekcji języka polskiego, pełnomocnik federalny Bernd  Fabritius stwierdza w swoim oświadczeniu: „Wbrew twierdzeniom polskiego rządu ofert lekcji języka polskiego w języku ojczystym nie brakuje. Badanie Stałej Konferencji Ministrów Edukacji z końca 2020 roku wśród krajów związkowych, które to są  odpowiedzialne za nauczanie języka polskiego jako ojczystego w Niemczech, wykazało, że liczba uczniów uczących się języka polskiego w krajach związkowych wzrosła od ostatniego badania w 2016 roku. W kilku krajach związkowych istnieje nawet możliwość zdawania języka polskiego jako obowiązkowego języka obcego na egzaminie maturalnym”.

 

 

Fabritius również wyraźnie krytykuje decyzjię polskiego parlamentu: „Decyzja Sejmu o obniżeniu środków narusza ratyfikowane przepisy Rady Europy, a tym samym także prawo krajowe, i jest sprzeczna z duchem polityki mniejszościowej na rzecz społeczeństwa większościowego i mniejszościowego. Członkowie mniejszości niemieckiej w Polsce są lojalnymi obywatelami swojego państwa i jako mniejszość narodowa mają prawo do wsparcia  swojego języka ojczystego w systemie szkolnictwa państwowego”.

 

Na koniec pełnomocnik wzywa stronę polską do ponownego przemyślenia swojej decyzji: „To godne ubolewania, że ​​Polska dyskryminuje i wykorzystuje własnych obywateli tą jednostronną decyzją o cięciach, aby wywierać presję w polityce zagranicznej a rzecz innych grup ludzi. Polska powinna jak najszybciej dokonać rewizji tej godnej pożałowania decyzji opartej na błędnych założeniach. Tak ważne kwestie jak polityka mniejszościowa, powinny być realizowane w sposób konstruktywny i przy wykorzystaniu sprawdzonych dwustronnych formatów dyskusji. Dyskryminacja, a nawet branie mniejszości  za zakładnika dla celów polityki zagranicznej nie jest akceptowalną strategią polityczną”.

ru

 

Całość stanowiska w języku niemieckim znajduje się TUTAJ.

Czytaj również informację prasową klubu SPD w Bundestagu:

Klub SPD wspiera mniejszość niemiecką

 

A więcej o całej sprawie piszemy tutaj:

To jest przerażające!

Show More