Dyskryminująca decyzja

Federalny Penomocnik ds. Wysiedleńców i Mniejszości Nardowych prof. Bernd Fabritius opublikował oświadczenie po decyzji Sejmu w sprawie cięć w finansowaniu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. W nim krytykuje nie tylko stronę polską za samą decyzję.   Ponieważ politycy partii rządzącej od tygodni podkreślają, że cięcia wynikają z faktu, że strona niemiecka nie finansuje lekcji języka polskiego, pełnomocnik federalny Bernd  Fabritius stwierdza w swoim oświadczeniu: „Wbrew twierdzeniom polskiego rządu ofert lekcji języka polskiego w języku ojczystym nie brakuje. Badanie Stałej Konferencji Ministrów Edukacji z końca 2020 roku wśród krajów związkowych, które to są  odpowiedzialne za nauczanie języka polskiego jako ojczystego w Niemczech, wykazało, że liczba uczniów uczących się języka polskiego w krajach związkowych wzrosła od ostatniego badania w 2016 roku. W kilku krajach związkowych istnieje nawet możliwość zdawania języka polskiego jako obowiązkowego języka obcego na egzaminie maturalnym”.     Fabritius również wyraźnie krytykuje decyzjię polskiego parlamentu: „Decyzja Sejmu o obniżeniu środków narusza ratyfikowane przepisy Rady Europy, a tym samym także prawo krajowe, i jest sprzeczna z duchem polityki mniejszościowej na rzecz społeczeństwa większościowego i mniejszościowego. Członkowie mniejszości niemieckiej w Polsce są lojalnymi obywatelami swojego państwa i jako mniejszość narodowa mają prawo do wsparcia  swojego języka ojczystego w systemie szkolnictwa państwowego”. … Czytaj dalej Dyskryminująca decyzja