Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Działanie na rzecz praw człowieka

Najwyższą nagrodę Związku Wypędzonych (BdV), odznakę za zasługi na rzecz praw człowieka, w 2022 r. przyznano przewodniczącemu Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w FUEN Bernardowi Gaidzie. Wyróżnienie zostało wręczone za zaangażowanie w AGDM, za energiczną działalność na rzecz mniejszości niemieckich w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego.

 

Dzięki temu zaangażowaniu te społeczności w ich krajach, w Niemczech, ale także w całej Europie stały się bardziej widoczne politycznie i publicznie, a ich transgraniczna funkcja pomostowa została wyraźnie podkreślona, ​​jak czytamy w uzasadnieniu przyznania odznaki Bernardowi Gaidzie, który do niedawna pełnił również funkcję przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce.

– Nagrodę, którą otrzymam w ramach „Dnia Ojczyzny”, postrzegam zarówno jako wyróżnienie za wieloletnią pracę jako przedstawiciel mniejszości niemieckich, jak i wyróżnienie za pracę tysięcy aktywistów mniejszości niemieckich w wielu krajach Europy i Azji Środkowej. Praca na rzecz mniejszości narodowych jest działaniem na rzecz praw człowieka, a tym samym pokoju. Jestem bardzo wdzięczny, że Związek Wypędzonych chce tak wyraźnie podkreślić rolę Niemców pozostałych w swoich heimatach w procesie zjednoczenia i porozumienia w Europie i krajach Azji Środkowej – mówi przewodniczący AGDM Bernard Gaida.

Odznaka honorowa BdV przyznawana jest od 1962 r. i do tej pory uhonorowano nią 115 wybitnych osobistości i instytucji. Przyjęli ją m.in.: prezydent Reichstagu Paul Löbe (1962), były kanclerz federalny dr Konrad Adenauer (1964), dr Helmut Kohl, kanclerz federalny (1984), Franz-Josef II, książę Liechtensteinu (1985), dr Katalin Szili, przewodnicząca parlamentu węgierskiego (2007), arcybiskup dr Robert Zollitsch, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (2008), kanclerz federalna Angela Merkel (2014) i dr h.c. Joachim Gauck, były prezydent federalny (2019).

AGDM/ru

Show More