Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, July 6, 2022

Wreszcie znów osobiście

Już dawno nie było okazji do osobistego spotkania przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce, zwłaszcza z województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego 10 lipca licznie przybyli na Dzień Mniejszości, który Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej zorganizowało ponownie po roku w osadzie kozackiej „Ataman” w Olsztynie-Gutkowie.

 

Mniejszości prezentują się w sieci – mówiono rok temu, gdy pandemia koronawirusa uniemożliwiła przeprowadzenie na żywo obchodów Dnia Mniejszości Narodowych i Etnicznych 2020. Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej stworzyło wówczas zastępczą wersję online. Jednak osobiste spotkania są po prostu przyjemniejsze, co potwierdziła Anna Kazańska z zespołu organizacyjnego. – Taka żywa atmosfera z rozmowami twarzą w twarz, warto było zdobyć się na wysiłek – stwierdziła z ulgą po tym, jak opadło pierwsze napięcie na początku festiwalu, po czym spojrzała z niepokojem w niebo i dodała: – Miejmy nadzieję, że bezdeszczowa pogoda utrzyma się wystarczająco długo.

 

Osobiste rozmowy
Jej życzenie się spełniło, przelotne chmury zapewniły jedynie przyjemną temperaturę. Wprawdzie nie wszystkie zaproszone mniejszości przybyły, gdyż dla wielu z nich ogólna sytuacja jest jeszcze zbyt niepewna, ale pojawili się wszyscy przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, którzy zajmują się sprawami mniejszości. Również prezydent miasta Olsztyna, dr Piotr Grzymowicz, nie omieszkał zjawić się osobiście. Przy okazji swojego wystąpienia zwrócił uwagę na prace trwające na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w pobliżu siedziby Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej przy ulicy Partyzantów. Pochowano tu wielu zacnych olsztynian, których doczesne szczątki odnaleziono podczas prac budowlanych, a którzy teraz znajdą godne miejsce spoczynku.

Wspólnie zadeklarowanym życzeniem reprezentantów władz publicznych było, aby w obecnej dobie ludzie należący do innych narodowości, grup etnicznych lub wyznań czuli się w regionie jak u siebie w domu i mogli żyć w pokoju. O tym, że niektórzy czują się bardzo dobrze, mogli przekonać się na własne oczy w „Atamanie”. Szczególnie w osobistych rozmowach, które wreszcie znów są możliwe, odkrywa się rzeczy wspólne i ciekawe, o co mieli okazję stwierdzić także członkowie opolskiej delegacji z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej i projektu Bilingua. Byli oni wśród organizacji, które prezentowały się z materiałami informacyjnymi na stoiskach na terenie obiektu.

 

Centralnym punktem terenu uroczystości oraz programu była scena, na której poszczególne mniejszości prezentowały swoje umiejętności. Wśród nich znaleźli się soliści z mniejszości ukraińskiej, zespół taneczny „Saga” oraz chóry z Nidzicy i Ostródy ze strony niemieckiej, a na zakończenie miejscowy ukraiński zespół „Horpyna”. Gośćmi honorowymi byli muzycy zespołu „Chanajki” z Białegostoku, którzy zagrali muzykę żydowską z tekstami w języku jidysz autorstwa m.in. regionalnych poetów. – W naszym programie mamy też piosenki innych narodowości, bo Chanajki to była dzielnica Białegostoku, w której żyje wielu imigrantów – wyjaśniła wokalistka i liderka grupy Alicja Grabowska i dodała: – Śpiewamy też w języku esperanto, bo przecież pochodzimy z miasta Ludwika Zamenhofa.

Urozmaicona muzyka, do której momentami tańczyła również publiczność, rodzinna atmosfera ze spotkaniami po latach i nowymi znajomymi, opieka nad najmłodszymi, dzięki czemu rodzice mieli trochę wolniejszą rękę, a także dobre zaopatrzenie – Dzień Mniejszości był udany. Goście i organizatorzy dziękują sponsorom, bez których ta piękna sobota nie byłaby możliwa. Nade wszystko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Konsulatowi Generalnemu Niemiec w Gdańsku, ale także Stowarzyszeniu Dawnych Mieszkańców Olsztyna, którego przedstawiciele nie wahali się wyruszyć w daleką podróż, aby móc uczestniczyć w uroczystościach.

 

Uwe Hahnkamp

Show More