Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, July 7, 2022

Decyzja podjęta na podstawie błędnych założeń

W piątek minionego tygodnia zostało ogłoszone rozporządzenie ministra edukacji ws. nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Polityka dyskryminacji jednej konkretnej mniejszości stała się faktem. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej protestują przeciwko tej decyzji a w poniedziałek rozmawiali o aktulanej sytuacji z pełnomocnikiem federalnym Fabritiusem.

4 lutego 2022 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wydał rozporządzenie zmniejszające liczbę godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości z 3 godzin do 1 godziny. Z opublikowanego rozporządzenia jasno wynika, że sprawa zmniejszenia subwencji dotyczy tylko i wyłącznie Mniejszości Niemieckiej. Jak czytamy: w § 8 w ust. 3 po wyrazach ,,w wymiarze 3 godzin tygodniowo” dodaje się wyrazy „, a w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej – w wymiarze 1 godziny tygodniowo”. Nowe prawo wchodzi w życie od 1 września, a więc od nowego roku szkolnego.

 

Oburzenie w mniejszości

Dla mniejszości niemieckiej podpisanie rozporządzenia oznacza potwarz. „Mimo wielu działań podejmowanych przez liderów Mniejszości Niemieckiej, a także przez rodziców i nauczycieli, mimo wielu protestów, spotkań, rozmów – rząd Polski postanowił wprowadzić rozwiązanie, które jawnie dyskryminuje jedną mniejszość narodową – Mniejszość Niemiecką”, czytamy na stronie internetowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Zaś Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce opublikował stanowisko, w którym podkreśla, że zarówno Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, jak i polska konstytucja i ustawa o mniejszościach zabraniają stosowania dyskryminacji, którą zapisano w rozporządzeniu. „Jako obywatele RP, którzy swoimi podatkami współtworzą budżet państwa, posiadający te same prawa i obowiązki jak inni obywatele zarówno należący do większości jak i należący do grup mniejszości narodowych i etnicznych, przekonani o słuszności swego oburzenia zastosowaną wobec nas dyskryminacją, oczekujemy wycofania z obiegu prawnego zmiany z dnia 4.02.2022”, czytamy w oświadczeniu. Ponadto VdG złożył skargę do Rady Europy oraz OBWE.

 

Fabritius w Opolu

W poniedziałek Pełnomocnik rządu federalnego ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych Bernd Fabritius odwiedził mniejszość niemiecką. W Opolu rozmawiał z posłem mniejszości niemieckiej Ryszardem Gallą oraz zarządem VdG. „Rząd federalny wspiera mniejszość niemiecką w ich ojczyźnie, której zawsze byli lojalnymi obywatelami”, stwierdził pełnomocnik Fabritius i podkreślił, że wychodzi z założenia, iż decyzja polskiego rządu została podjęta na podstawie błędnych założeń. „Na naukę języka polskiego dla ponad 15 tys. uczniów szkół średnich przeznacza się rocznie 200 mln euro i nie obejmuje to finansowania przedszkoli i szkół podstawowych. Jednak system szkolny leży w gestii krajów związkowych i dlatego poszczególne landy finansują te lekcje. O zapotrzebowanie na lekcje języka polskiego zapytano za pośrednictwem Konferencji Ministrów Kultury i nie otrzymaliśmy żadnej informacji, że w jakimkolwiek momencie jest dodatkowa potrzeba”, powiedział Bernd Fabritius podczas konferencji prasowej. Zaznaczył również, że Niemcy nie mają zamiaru iść śladem Polski i ze swojej strony obniżać finansowanie nauki języka polskiego w Niemczech.

Więcej o wizycie Pełnomocnika w Opolu już wkrótce.

ru

 

Show More