Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, August 8, 2022

Żyć Europą w mikroskali

W środę ubiegłego tygodnia w sali plenarnej Parlamentu w Moguncji świętowano 20-lecie partnerstwa pomiędzy województwem opolskim a krajem związkowym Nadrenia-Palatynat. Na uroczystości obecni byli również wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura oraz przewodniczący opolskiego sejmiku Rafał Bartek.


Kraj związkowy Nadrenia-Palatynat i województwo opolskie od początku lat 90. utrzymują intensywną współpracę, która nabrała nowego, jeszcze szerszego wymiaru wraz z podpisaniem deklaracji o partnerstwie 11 września 2001 r. – dokładnie w dniu, który miał zasadniczo zmienić sytuację geopolityczną na świecie. Z okazji 20-lecia tego partnerstwa w Landtagu w Moguncji odbyła się uroczystość, w ramach której podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i wyrażono życzenia na przyszłość. Ze strony niemieckiej w wymianie doświadczeń i poglądów uczestniczyli premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer (SPD) oraz przewodniczący Landtagu Hendrik Hering (SPD). Moderatorem wydarzenia była pochodząca z Gliwic dziennikarka Rosalia Romaniec.

 

Rafał Bartek
Foto: Screenschots/ Landtag Rheinland-Pfalz

Wartości europejskie w centrum uwagi
– Bardzo się cieszę z intensywnej współpracy z województwem opolskim, która trwa już 20 lat. W ciągu tych dwóch dekad nawiązało się wiele przyjaźni, inicjatyw i projektów, które jeszcze bardziej połączyły nasze dwa regiony i kultury oraz wzmocniły wzajemne zrozumienie – powiedział Hendrik Hering. – Szczególnie teraz, w czasie gdy Europa znajduje się na rozdrożu, takie zinstytucjonalizowane partnerstwa mają ogromne znaczenie. Szczególnie ważne jest pozyskanie młodych ludzi do wymiany. Z tego powodu należy dalej rozbudowywać istniejące już partnerstwa szkolne i edukacyjne między Nadrenią-Palatynatem a Opolem – podkreślił przewodniczący Landtagu.

Zuzanna Donath-Kasiura podkreśliła, że entuzjazm, z jakim mieszkańcy obu regionów odwiedzają się nawzajem, jest nadal odczuwalny po 20 latach od rozpoczęcia partnerstwa – pomimo obecnej sytuacji pandemicznej. – Ludzie uczą się od siebie nawzajem i cieszą się, że żyją we wspólnej Europie. A poprzez wymianę, co nie mniej ważne, przełamują też wzajemne uprzedzenia – powiedział wicemarszałek. – Wartości europejskie są zawsze w centrum naszej uwagi.

 

Zuzanna Donath-Kasiura
Foto: Screenschots/ Landtag Rheinland-Pfalz

Nic nie jest oczywiste
Proeuropejskie nastawienie mieszkańców zarówno Nadrenii-Palatynatu, jak i województwa opolskiego podkreśliła również Malu Dreyer. – W województwie opolskim mamy partnerów, którzy są głęboko proeuropejscy i pluralistyczni w swoim myśleniu. Szczególnie w trudnych politycznie czasach takie przyjaźnie trzeba pielęgnować i kultywować – powiedziała pani premier. Dla demokracji i przyszłych pokoleń niezwykle ważne jest życie Europą w mikroskali. – To jest misja i zobowiązanie tego partnerstwa – zaznaczyła Malu Dreyer.

Rafał Bartek zauważył, że z pewnością w nawiązaniu przyjaznych stosunków z Nadrenią-Palatynatem pomogło to, że mniejszość niemiecka jest stosunkowo silnie reprezentowana na Opolszczyźnie. Dziś jednak partnerstwo jest znacznie szersze i obejmuje także inne grupy. Przewodniczący opolskiego sejmiku podkreślił również, że społeczeństwo na Śląsku i w całej Polsce w ciągu ostatnich 20 lat stało się znacznie bardziej europejskie. Jednocześnie należy pamiętać, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo uznania demokracji i rozwoju za pewnik. – Jednak niczego nie można brać za pewnik i musimy kontynuować pracę, zwłaszcza ze względu na młodych ludzi – gdyż wciąż pojawiają się nowi młodzi ludzie – powiedział Rafał Bartek. – Dlatego partnerstwa są tak ważne.

Uroczystość uświetnili młodzi muzycy i wokaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu,uczestniczący w polsko-niemieckim projekcie chóralnym „Together alive – Przezwyciężanie granic dzięki harmonii!”.

ln

Show More