Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, August 18, 2022

Historia głosem kobiet

Ruszyła rekrutacja do nowej edycji Archiwum Historii Mówionej. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej tradycyjnie szuka młodych ludzi, zainteresowanych historią, którzy po wyszkoleniu będą przeprowadzać wywiady ze świadkami czasu. DWPN wydał niedawno część tych relacji w formie książkowej, oddając głos tym razem wyłącznie kobietom. Tytuł publikacji to „Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku”.

 

Publikację można nabyć w siedzibach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu i Gliwicach.
Foto: DWPN

Rekrutacja do projektu „Archiwum Historii Mówionej” trwa do 15 marca, ale warto zgłosić się szybko, bo wolne miejsca zawsze rozchodzą się jak świeże bułeczki, tym bardziej że w 2018 roku Archiwum nie rekrutowało uczestników na Śląsku.

 

500 wywiadów

Przyszli dziennikarze nie muszą być obeznani z warsztatem pracy ani perfekcyjnie władać językiem niemieckim – zapewnia koordynatorka projektu, Izabela Waloszek. – Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych historią oraz ze znajomością języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, którzy przejdą dwudniowe szkolenie historyczno-dziennikarskie, a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio przeprowadzą wywiady z przedstawicielami starszego pokolenia – informuje koordynatorka. Do tej pory w ramach Archiwum Historii Mówionej młodzież przeprowadziła ponad 500 wywiadów, których można odsłuchać na stronie internetowej www.e-historie.pl. DWPN prowadzi projekt od 2009 roku. W tym czasie regularnie ukazywały się również publikacje z relacjami świadków czasów, zebranych przez uczestników Archiwum Historii Mówionej. W sumie ukazało się już pięć tomów.

 

Kobiety o kobietach

Kolejny, szósty, właśnie się pojawił. – Inspiracją do przygotowania szóstego tomu z serii AHM stała się 100. rocznica przyznania praw wyborczych, czynnych i biernych, kobietom w Polsce i w Niemczech – zdradza Izabela Waloszek. Publikacja nosi tytuł „Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku”, jest dwujęzyczna i zawiera 26 relacji kobiet, opowiadających o rzeczywistości ostatniego stulecia. Kobiety na Górnym Śląsku nieraz zmuszone były mierzyć się z trudną i skomplikowaną rzeczywistością czasów I wojny światowej, powstań śląskich, II wojny światowej i powojnia, migracji i ekspatriacji, później realnego socjalizmu, niespokojnych lat 80. czy wreszcie wolnego państwa polskiego po 1989 roku. – Matki, żony, córki – bohaterki drugiego, rzadziej pierwszego planu, a szkoda, bo ich historie są niebanalne i nieoczywiste. A bardzo osobiste odczytywanie minionego czasu jest wciągające, wręcz pasjonujące – mówi dr Joanna Lusek, opiekunka naukowa Archiwum Historii Mówionej. Publikację można nabyć w siedzibach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu i Gliwicach.

 

Anna Durecka
Cytat:
Nowa publikacja Archiwum Historii Mówionej poświęcona jest relacjom kobiet.

 

Show More