Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, August 8, 2022

Zebranie roczne TSKN an Śląsku Opolskim

W dorocznym zgromadzeniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim wzięło udział 95 z ogólnej liczby 150 delegatów. Nie tylko obradowano nad minionym rokiem, lecz także dyskutowano o różnych wyzwaniach.

 

Jahresversammlung der SKGD 2021
Foto: R.Urban

 

W dorocznym spotkaniu oprócz delegatów i niektórych samorządowców z szeregów mniejszości niemieckiej wzięli udział wicekonsul Niemiec w Opolu Kubilay Topal oraz wicewojewoda Teresa Barańska. Przewodniczącym zgromadzenia został Krzysztof Warzecha z Chrząstowic, zaś sekretarzem – Izabela Waloszek z Walec.

 

Szczególny rok

Rok 2020 był dla TSKN trudny, ale i szczególny, bowiem organizacja obchodziła jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Co prawda nie można było go uczcić tak, jak planowano, imprezami twarzą w twarz, jednak zrealizowano wiele alternatywnych projektów. Generalnie, jak podkreślił przewodniczący TSKN Rafał Bartek, aktywność struktur była duża mimo ograniczeń: – Udało nam się osiągnąć ogólnie podobny wynik finansowy jak w 2019 r., co oznacza, że zrealizowaliśmy podobną liczbę projektów mimo pandemii.

 

SKGD-Vorsitzender Rafał Bartek
Foto: R.Urban

 

Był to również rok, w którym wdrożono nowe inicjatywy umiejscowione na Opolszczyźnie, a przy tym adresowane do wszystkich Niemców w Polsce. Narodził się np. projekt Lernraum.pl, w ramach którego organizowane są warsztaty i wykłady, czy też Deutsch AG. – Bardzo ważne jest to, że poprzez Związek Niemieckich Stowarzyszeń zrealizowaliśmy projekt Deutsch AG dla dzieci z klas VII i VIII szkół podstawowych, który jednak mimo to nie zastępuje regularnych lekcji. Nie możemy zrekompensować w ten sposób utraty lekcji języka niemieckiego i utraty przedmiotu język niemiecki jako język mniejszości narodowej na świadectwach szkolnych (jest to związane z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z którą w ostatnich klasach szkoły podstawowej nie można realizować tych dwóch form nauczania jednocześnie – przyp. red.). Niestety, od kilku miesięcy nie widzimy w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej woli, by cokolwiek w tej kwestii zmienić – powiedział Rafał Bartek.

 

Spis powszechny i wybory do Bundestagu

Podczas dorocznego spotkania delegaci dyskutowali również o dwóch wydarzeniach, które będą miały wpływ na przyszłość mniejszości niemieckiej. Pierwsze z nich dotyczy tegorocznych wyborów do Bundestagu. – Wśród mniejszości niemieckich w Europie i krajach WNP jesteśmy uprzywilejowani na mocy Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec dającej nam prawo do obywatelstwa. Ale obywatel ma również obowiązek decydowania o przyszłości swojego kraju – apelował Bernard Gaida, przewodniczący VdG i delegat z Dobrodzienia.

Drugim wydarzeniem jest spis powszechny, w którym również zadaje się pytania o tożsamość narodową. – W globalnym świecie tożsamość regionalna, ale także tożsamość mniejszości wydaje się nie odgrywać żadnej roli. Ale to tylko złudzenie, bo tak naprawdę różnorodność Europy, podobnie jak całego świata, to właśnie różnice regionalne, kulturowe i językowe – mówił Rafał Bartek. Dlatego też poseł Ryszard Galla i wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura podkreślali, że spis powszechny nie powinien sprawić, iż będziemy się wstydzić swoich korzeni, bo jego wyniki w skali najbliższych dziesięciu lat będą decydować o pozycji mniejszości w wielu obszarach.

 

Jahresversammlung der SKGD 2021
Foto: R.Urban

 

Apele i wnioski

Z okazji 30. rocznicy polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie delegaci przyjęli również apel, w którym stwierdzili, że należy dalej pogłębiać wzajemne stosunki, ale jednocześnie realizować te punkty traktatu, które nie zostały jeszcze spełnione.

Ponadto przegłosowano rezolucję, zgodnie z którą samorządy na terenach zamieszkanych przez mniejszość niemiecką powinny również wspierać finansowo tę społeczność w jej działalności językowej i kulturalnej.

Jednym z tematów zebrania rocznego był również powrót do tradycyjnych spotkań. – koncerty online i inne projekty w internecie były wszak pewnym wyjściem, ale pozostały dla wielu nieosiągalne, ponieważ szczególnie starsi nie korzystają z internetu – mówi Emilia Strzałek, delegat z Izbicka. Także Norbert Rasch opowiadał się za powrotem do tradycyjnej formy projektów, które dają możliwość spotkań w „realu”. – Sam także powoli czuję znużenie projektami, w których udział mogę jedynie wziąć poprzez kliknięcie w linka – przekonywał były przewodniczący TSKN. Aby jednak powrót do normalności był możliwy, więcej osób musi się szczepić, podkreśla Roman Kolek, delegat z Jemielnicy i lekarz. – Dlatego z naszego zebrania powinien wybrzmieć również apel do społeczności regionu, aby wzięli udział w szczepieniach. Tylko wtedy normalność, którą pamiętamy sprzed pandemii, jest możliwa – mówił Kolek. Jego wniosek ostatecznie delegaci większością głosów przyjęli.

 

Rudolf Urban

 

Rafał Bartek dankt Roman Kolek für seine Arbeit als Vizemarschall der Woiwodschaft Oppeln aus den Reihen der deutschen Minderheit.
Foto: R.Urban
Show More