Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, May 26, 2022

Stypendium im. Johanna Krolla

Już po raz czwarty Fundacja Rozwoju Śląska ogłosiła nabór wniosków o Stypendium im. Johanna Krolla. Do końca czerwca młodzi członkowie mniejszości niemiekciej z całej Polski mieli czas na przesłanie dokumentów. Teraz to komisja musi podjąć decyzje.

 

Łącznie wpłynęło w tym roku 98 wniosków, z czego tradycyjnie najwięcej (78) z woj. opolskiego, 17 z sąsiedniego woj. śląskiego i 1 z Wielkopolski. „Najwięcej wniosków dotyczy kategorii naukowej oraz społecznej. Pozostałe kategorie, w ramach których kandydaci złożyli wnioski stypendialne to kolejno kategoria artystyczna i sportowa. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną”,  czytamy w oświadczeniu Fundacji Rozwoju Śląska.

 

Pula stypendialna wynosi w sumie 100.000zł, a pojedyncze stypendia będą wynosić od 500zł do 2000zł. Komisja jednak nie tylko zdecyduje o samym przyznaniu stypendium i jego wysokości, ale także o tym, czy środki zostaną wypłacone jednorazowo lub ratalnie. „To wszystko rozstrzygnie się jednak podobnie jak w latach ubiegłych we wrześniu. Jako pierwsi sami wnioskujący dowiedzą się, czy otrzymają stypendium” poinformowano nas w Fundacji.

 

 

Foto: Stiftung für Entwicklung Schlesiens

 

Po raz pierwszy stypendium im. Johanna Krolla zostało przyznane w roku 2018, w setną rocznicę urodzin zmarłego w 2000 roku ojca-założyciela opolskiej mniejszości niemieckiej. Ma ono wesprzeć zaangażowanych młodych członków mniejszości niemieckiej i przez to promować tą społecznością i jej działalność.

ru

 

Show More