Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, December 10, 2022

Stypendium im. Johanna Krolla

 

 

Już po raz czwarty Fundacja Rozwoju Śląska ogłosiła nabór wniosków do Stypendium im. Johanna Krolla. Do końca czerwca młodzi członkowie mniejszości niemieckiej z całej Polski mieli czas na przesłanie dokumentów. Teraztokomisjamusipodjąćdecyzję.

Łącznie wpłynęło w tym roku 98 wniosków, z czego tradycyjnie najwięcej (78) z woj. opolskiego, 17 z sąsiedniego woj. śląskiego i jeden z Wielkopolski. „Najwięcej wniosków dotyczy kategorii naukowej oraz społecznej. Pozostałe kategorie, w ramach których kandydaci złożyli wnioski stypendialne, to kolejno kategoria artystyczna i sportowa. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną” – czytamy w oświadczeniu Fundacji Rozwoju Śląska.
Pula wynosi w sumie 100 000zł, a pojedyncze stypendia będą wynosić od 500zł do 2000zł. Komisja zdecyduje jednak nie tylko o samym przyznaniu stypendium i jego wysokości, ale także o tym, czy środki zostaną wypłacone jednorazowo czy ratalnie. – To wszystko rozstrzygnie się jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, we wrześniu. Jako pierwsi sami wnioskujący dowiedzą się, czy otrzymają stypendium – poinformowano nas w fundacji.

Mit dem Johann-Kroll-Stipendium sollen junge engagierte Mitglieder der deutschen Minderheit gefördert werden.
Foto: SES

Po raz pierwszy stypendium im. Johanna Krolla zostało przyznane w roku 2018, w setną rocznicę urodzin zmarłego w 2000 r. ojcazałożyciela opolskiej mniejszości niemieckiej. Ma ono wesprzeć zaangażowanych młodych członków mniejszości niemieckiej i przez to promować tę społeczność i jej działalność.

ru

Show More