Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, January 26, 2022

Stypendium im. Johanna Krolla

Fundacja Rozwoju Śląska po raz czwarty ogłasza konkurs na stypendium im. Johanna Krolla, którego adresatami są dzieci i młodzież z szeregów mniejszości niemieckiej z całej Polski.

 

Po raz pierwszy stypendium im. Johanna Krolla zostało przyznane w roku 2018, w setną rocznicę urodzin zmarłego w 2000 roku ojca-założyciela opolskiej mniejszości niemieckiej. W minionym roku 58 młodych ludzi z szeregów mniejszości niemieckiej otrzymało wsparcie.

 

Również w tym roku dzieci i młodzież z szeregów mniejszości niemieckiej z całej Polski mają możliwość ubiegania się o stypendia, których wysokość wynosi od 500 do 2000 zł. Zatem każdy, kto ma szczególne osiągnięcia w nauce szkolnej, w sporcie, sztuce czy w dziedzinie zaangażowania społecznego oraz jest aktywnym członkiem którejś z organizacji mniejszości niemieckiej, może złożyć dokumenty w fundacji.

 

Dla przewodniczącego rady fundacji Ryszarda Galli jest przy tym szczególnie ważnym, że stypendium nie jest przeznaczone jedynie dla członków mniejszości niemieckiej z Górnego Śląska: – Obserwujemy oczywiście, że otrzymaliśmy wnioski głównie z Opolszczyzny i że są tereny deficytowe, gdzie musimy z naszą propozycją stypendium dopiero dotrzeć. Dlatego tym bardziej zależy nam, aby informacja o stypendium dotarła do wszystkich organizacji mniejszości niemieckiej.

 

Szansa na stypendium będzie do 30 czerwca, wtedy bowiem upłynie termin składania aplikacji. Wszelkie szczegółowe informacje oraz kryteria udzielania stypendiów można znaleźć na stronie internetowej fundacji pod adresem www.fundacja.opole.pl

Rudolf Urban

Show More