Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, January 27, 2023

Młodzi innego zdania

Ochrona środowiska ma priorytet dla 51% z około tysiąca ankietowanych osób w Niemczech. Tylko 14% respondentów było zdania, że ochrona środowiska nie może się odbywać kosztem wzrostu gospodarczego. Pozostałe 35% nie wyraziło opinii, co dla nich jest ważniejsze – ochrona środowiska czy wzrost gospodarczy kraju

Na odwrotnie sformułowane pytanie 24% ankietowanych odparło, że priorytet powinna mieć gospodarka, a 43% nie zgodziło się z taką opinią. Za przyznaniem pierwszeństwa interesom gospodarczym opowiadają się, co ciekawe, młodsi uczestnicy ankiety. „Wzrost gospodarczy powinien mieć najwyższy priorytet, nawet jeśli w pewnym stopniu cierpi na tym środowisko” – twierdzili ludzie w wieku od 18 do 24 lat i od 25 do 34 lat.

Umweltschutz hat für die Deutschen Priorität.
Foto: Uwe Schmidt/Wikipedia

Nawet jeśli większość opowiada się za tym, aby środowisko było traktowane priorytetowo, według banku ING, który zlecił przeprowadzenie sondażu, nadal istnieje pole do poprawy w codziennym życiu. Do tej pory tylko nieco ponad 40% uczestników ankiety podało, że w zakupach kieruje się w większym niż dawniej stopniu kryteriami ekologicznymi. Przestawienie się na nie dopuszcza ponad 30% respondentów, a 1/4 odmawia takiego kroku, względnie nie uważa go za ważny. Różne oznakowania produktów wskazujące na niskie zużycie energii potrzebnej do ich wytworzenia, certyfikaty ekologiczne i nalepki informujące o metodach hodowli zwierząt nie pomagają konsumentom specjalnie w podjęciu decyzji o zakupie. Ważny okazał się również aspekt finansowy. Prawie 2/3 respondentów uważa, że artykuły wyprodukowane z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju są droższe, a około 1/3 zadeklarowało, że nie może sobie na nie pozwolić.

K.Ś.

Show More