Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, July 5, 2022

Od czterech lat brak decyzji (+Video)

Cztery gminy zamieszkane przez mniejszość niemiecką od lat czekają na wpis do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. Jedna z nich, Rudnik w powiecie raciborskim, zdecydowała się teraz na złożenie zażalenia na brak działania ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Gmina Rudnik w 2017 roku złożyła wniosek o wpisanie do rejestru gmin dwujęzycznych, choć de facto jest ona tam już wpisana od 2008 roku ze względu na miejscowość Łubowice, w której są dwujęzyczne tablice miejscowości. Rada gminy cztery lata temu podjęła jednak decyzję, że także 11 pozostałych miejscowości ma otrzymać dodatkową niemiecką nazwę. „Wtedy dopełniliśmy wszystkich formalności, zebraliśmy również dokumentację, aby udowodnić, że proponowane nazwy niemieckie nie pochodzą z okresu nazistowskiego, ale są historycznymi nazwami sołectw. I za pośrednictwem wojewody śląskiego wniosek został przesłany do MSWiA” – mówi Tomasz Kruppa, zastępca wójta gminy Rudnik.

 

In der Gemeinde Rudnik hat bisher nur Lubowitz zweisprachige Ortsschilder.
Foto: Archiv

 

Cisza

Od tego momentu wokół wniosku zrobiło się cicho. Podobnie zresztą było w przypadku sąsiedniej gminy Pietrowice Wielkie oraz dwóch gmin w województwie opolskim – Zawadzkie i Strzelce Opolskie – o czym pisaliśmy już na naszych łamach. Na początku tego roku, jak mówi Tomasz Kruppa, władzom gminy Rudnik udało się nawiązać osobisty kontakt z urzędnikami MSWiA, jednak i to nie przyniosło oczekiwanych efektów. „Kiedy nadal nie otrzymywaliśmy odpowiedzi z ministerstwa, zdecydowaliśmy się na złożenie ponaglenia jako formy skargi na bezczynność ministra” – relacjonuje wicewójt Kruppa. W piśmie włodarze gminy nie tylko wnioskują o przyspieszenie działań, ale także oczekują wyjaśnienia powodów niezałatwienia sprawy i stwierdzenia, że czas, który upłynął bez decyzji o wpisaniu do rejestru, jest rażącym naruszeniem prawa.

Po co?

Podjęcie takiego kroku Tomasz Kruppa tłumaczy tym, że o wpisanie 11 miejscowości gminy Rudnik do rejestru gmin dwujęzycznych wnioskowali swego czasu mieszkańcy, w tym również mniejszość niemiecka, która na podstawie poprzedniego spisu powszechnego stanowi 25% mieszkańców gminy. „Mieszkańcy co jakiś czas dopytują o stan realizacji tej sprawy i mają pełne prawo pozyskać informacje, co od czterech lat stoi na przeszkodzie, aby gminę Rudnik wpisać do rejestru gmin dwujęzycznych” – mówi Tomasz Kruppa.

W podobnej sytuacji jest również sąsiednia gmina Pietrowice Wielkie z 11 sołectwami. Jak poinformował nas sekretarz gminy Gabriel Kuczera, samorząd w minionych latach kierował zapytania do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jednak nie otrzymywał konkretnych odpowiedzi o stan realizacji wniosku. „Dlatego aktualnie rozważamy, czy również nie pójść drogą naszych sąsiadów i nie złożyć ponaglenia. Sprawa toczy się wszak od wielu lat” – mówi Gabriel Kuczera.

Do sprawy wrócimy.

Rudolf Urban

Show More