Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, June 29, 2022

Poznać mniejszość z bliska

Pełnomocnik rządu federalnego ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych prof. Bernd Fabritius odwiedził dziś (2.09.) mniejszość niemiecką w Opolu. Obok wizyt w instytucjach, które powstały w ramach wsparcia ze strony rządu federalnego, pełnomocnik rozmawiał także z przedstawicielami organizacji mniejszościowych i samorządu województwa.

 

Nach den Gesprächen im Oppelner Marschallamt. V.l.: VdG-Vorsitzender Bernard Gaida, Oppelner Marschall Andrzej Buła, Vizemarschallin Zuzanna Donath-Kasiura, Bundesbeauftragter Bernd Fabritius und Sejmikvorsitzender Rafał Bartek.
Foto: Rudolf Urban

 

Pierwszy punktem programu były rozmowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bułą, wicemarszałek Zuzanną Donath-Kasiurą oraz przewodniczącym sejmiku Rafałem Bartkiem. Tematem była rola mniejszości niemieckiej w województwie opolskim. – Rozmawialiśmy także o języku niemieckim jako czynniku rozwoju gospodarki w naszym regionie. Pan Pełnomocnik natomiast podkreślił ze swojego doświadczenia w kontaktach z innymi mniejszościami niemieckimi, że te społeczności są zawsze lojalną częścią społeczeństwa regionalnego i kraju, w którym żyją – reasumuje Rafał Bartek.

 

Następnie delegacja udała się do instytucji mniejszości niemieckiej w Opolu, które w ostatnim czasie powstały dzięki wsparciu finansowemu rządu federalnego. Należą do nich m.in. Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej czy budowane właśnie Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce.

 

Interesse weckte bei der Delegation auch die Dachterasse des Dokumentations- und Ausstellungszentrums.
Foto: Rudolf Urban

 

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również działalność młodzieżowa w Centrum Młodzieżowym Mniejszości Niemieckiej przy ul. Krupniczej. Obok ZMMN i projektu edukacyjnego Lernraum.pl swoją działalność mógł zaprezentować także Jugendpunkt działający przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Istnieją różnie propozycje dla dzieci, dorosłych i seniorów, a my chcieliśmy stworzyć coś konkretnego dla młodzieży. Dotychczas odbyły się73 spotkania w całej Polsce, co już jest dość dużą liczbą, zważając, że istniejemy dopiero od trzech miesięcy – mówi Weronika Koston z DWPN.

 

Bundesbeauftragter Bernd Fabritius im Jugendzentrum der deutschen Minderheit in Oppeln
Foto: Rudolf Urban

 

Jugendliche der deutschen MInderheit stellen sich und ihre Projekte vor.
Foto: Rudolf Urban

 

Dla uczestników spotkań z pełnomocnikiem niemieckiego rządu była to dobra okazja do prezentowania na miejscu swoich inicjatyw ale także wskazania problemów i sukcesów. – Na co dzień przedstawiciele rządu federalnego, a dokładniej federalnego MSW widzą naszą działalność przez pryzmat dokumentów. Tutaj możemy pokazać, że te projekty funkcjonują, ale że mamy także tu i ówdzie problemy – mówi Lucjan Dyumla, dyrektor DWPN.

 

Popołudniu odbyło się natomiast spotkanie Bernda Fabritiusa z członkami zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, podczas którego rozmawiano o aktualnej sytuacji i przyszłości Niemców w Polsce jak i o dalszym wsparciu działalności kulturalnej, oświatowej i młodzieżowej ze strony rządu niemieckiego.

 

Gespräch im Sitz des VdG
Foto: Rudolf Urban

 

Wieczorem pełnomocnik Bernd Fabritius odiwedził  Miro Deutsche Fußballschule, a więc niemiecką szkółkę piłkarską w Chrząstowicach, która należy do projektów opolskiej mniejszości cieszących się największym powodzeniem w ostatnich latach.

 

Jutro pełnomocnik Bernd Fabritius weźmie udział w Zjeździe Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych na Górze Św. Anny.

Rudolf Urban

 

Show More