Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, August 18, 2022

Mniejszość w centrum uwagi

Samorządowcy z Niemiec i Polski oraz przedstawiciele organizacji wypędzonych spotkali się, aby omówić stosunki polsko-niemieckie. Podczas tegorocznego kongresu w centrum uwagi znalazła się mniejszość niemiecka w Polsce.

Jak wygląda sytuacja z systemem edukacji mniejszości niemieckiej, dlaczego europejska inicjatywa obywatelska Minority SafePack, opowiadająca się za jednolitymi prawami mniejszości w całej UE, ostatecznie nie została przyjęta przez Komisję Europejską oraz jakie media mniejszości niemieckiej istnieją dziś w Polsce –to tylko niektóre z tematów Kongresu Samorządowego. Jako przykład udanej realizacji możliwości prawnych mniejszości narodowych w Polsce zaprezentowano również Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu. W odniesieniu do polsko-niemieckiego okrągłego stołu, który miał dokonać przeglądu praw mniejszości niemieckiej i Polonii w Niemczech zgodnie z traktatem o sąsiedztwie, zauważono jednak, że centrum to miało być sfinansowane z funduszy państwa polskiego, ale ostatecznie realizacja tego zadania została przejęta przez Republikę Federalną Niemiec.

Der Kongress ist eine Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch. Im Bild (v.l.) Jacek Piorunek aus Łomża, Bernard Gaida, Stephan Girgat, Jarosław Słoma und Henryk Hoch, der Vorsityende des Verbandes deutscher Gesellschaften in Ermland-Masuren. Foto: Landsmannschaft Ostpreußen

 

W trakcie dyskusji jeden z uczestników skrytykował, że mniejszość niemiecka nie jest wystarczająco widoczna, nie jest wspominana w przewodnikach turystycznych i miejskich w poszczególnych regionach oraz że nie odbywają się spotkania z przedstawicielami tej społeczności. Przewodniczący VdG Bernard Gaida podkreślił jednak, że nie ma wpływu na firmy komercyjne, natomiast ziomkostwa dysponują danymi kontaktowymi poszczególnych organizacji i powinny z nich korzystać. – Mniejszości nie powinny jednak być prezentowane jak w cyrku i nie należy im przyklejać łatki atrakcji wartej zobaczenia. Potrzebują one autentycznych kontaktów i współpracy –odparł Stephan Grigat, rzecznik prasowy Ziomkostwa Prus Wschodnich.

Podczas kongresu Stephan Grigat został uhonorowany za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei Ziomkostwo Prus Wschodnich uhonorowałoprzewodniczącego VdG Bernarda Gaidę i Jarosława Słomę, radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Złotą Odznaką Honorową za dobrą współpracę.

 

 

Jarosław Słoma od wielu lat jest zaangażowany w relacje z byłymi mieszkańcami Gołdapi. W Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewodniczy tamtejszej komisji ds. mniejszości. – Dlaczego jesteśmy jedynym samorządem województwa, który ma taką komisję? Ponieważ nasz region jest zróżnicowany kulturowo, a mniejszości zasługują na wsparcie. Nawiasem mówiąc, powinniśmy traktować je tak samo, jak chcielibyśmy, by traktowano naszych rodaków za granicą –powiedział radny po odebraniu wyróżnienia.

Polsko-Niemiecki Kongres Samorządowy Ziomkostwa Prus Wschodnich jest organizowany co dwa lata w Olsztynie.

Rudolf Urban

Show More