Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, November 30, 2022

Nadal znaczące różnice

32 lata po zjednoczeniu w Niemczech nadal istnieją duże różnice w wynagrodzeniach między wschodem a zachodem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, podlegającego ubezpieczeniom społecznym, w ubiegłym roku wyniosło 2890 euro w Niemczech wschodnich i 3540 euro w Niemczech zachodnich.


Informację taką podało niemieckie Ministerstwo Pracy w odpowiedzi na interpelację poselską lidera partii Lewica Dietmara Bartscha. Oznacza to, że statystyczna różnica w zarobkach wynosi 650 euro lub 22,5%. Ministerstwo zwróciło przy tym uwagę, że w związku z pandemią bardzo wielu pracowników pracowało w niepełnym wymiarze godzin, co miało zauważalny wpływ na medianę wynagrodzeń pracowników na wschodzie i zachodzie Republiki Federalnej Niemiec.

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung Deutschlands gibt es immer noch große Lohnunterschiede zwischen Ost und West im Land.
Foto: www.tvrepublika.pl

Największe różnice na dzień 31 grudnia 2021 r. występowały w przemyśle włókienniczym (prawie 70%), ale także w innych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł samochodowy i budowa maszyn (ok. 40%). Dietmar Bartsch powiedział dziennikarzom grupy medialnej Funke, która jako pierwsza podała te liczby, że miliony wschodnich Niemców są nadal „pracownikami drugiej kategorii” pod względem wynagrodzenia. Jednocześnie polityk Lewicy wezwał partie obecnej koalicji rządzącej Niemcami do wyrównania poziomu płac na wschodzie i zachodzie Niemiec do końca kadencji – 2025 r.

Johann Engel

Show More