Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, August 8, 2022

Lokalne historie (+Audio)

Niedawno odbyły się dwa spotkania ze świadkami czasu w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej. Pierwsze z nich zorganizowano w Kolonowskiem, a drugie w Prószkowie. Kolejne spotkanie świadków odbędzie się 29 czerwca o godz. 16.00 w Zębowicach.

Tematem spotkania w Kolonowskiem było „Funkcjonowanie pamięci rodu Colonnów na Opolszczyźnie. Dziedzictwo rodu Colonnów”. W głównej mierze dotyczyło spuścizny, jaką pozostawili Colonnowie na Opolszczyźnie. Byli oni właścicielami dóbr ziemskich nie tylko w obecnym powiecie strzeleckim, ale w całym województwie. Należały do nich np. Niewodniki. Dzięki podejmowanym przez nich, innowacyjnym jak na owe czasy, decyzjom przyczynili się do znacznego rozwoju hutnictwa na Śląsku. Nad tematem pochylili się zaproszeni świadkowie czasu, czyli: ks. Wolfgang Globisch – proboszcz parafii Kolonowskie w latach 1974–2003, Norbert Koston – burmistrz Kolonowskiego, a także Gerard Mańczyk i dr Daniel Macioł, który opowiedział zebranym uczestnikom o dziedzictwie, pozostawionym przez Colonnów dla potomnych.

W Kolonowskiem podczas spotkania świadków rozmawiano o rodzie Colonnów.
Foto: Archiwum Historii Mówionej

Kolejne spotkanie odbyło się dzień później w Prószkowie i było poświęcone tamtejszej społeczności luteran. Spotkanie to podzielono na dwie części. Podczas pierwszej zaprezentowano film, który Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Opolską Fundacją Filmową wydał w roku 2021: „Religie i wyznania Śląska Opolskiego”, odc. 1: „Luteranie”. W filmie pokazano obiekty kultu, w tym również już nieistniejące. Gośćmi spotkania byli ks. Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu, oraz Ingeborg Odelga – najstarsza mieszkanka Prószkowa. Świadkowie czasu opowiadali o nieistniejącej parafii luterańskiej w Prószkowie. Pani Ingeborg Odelga opowiedziała o zasługach proboszcza parafii ewangelickiej, wielkiego filantropa, który chętnie pomagał potrzebującym. Natomiast ks. Wojciech Pracki przedstawił historię parafii ewangelickiej w Prószkowie.

W spotkaniu ze świadkami czasu, które odbędzie się 29 czerwca w Zębowicach, uczestniczyć będą Gerard Wons, lokalny pasjonat historii, oraz historyk i autor Sebastian Rosenbaum.

adur/DWPN

Show More