Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, May 24, 2022

Niech nas nie zabraknie w Spisie Powszechnym!

Trwa Narodowy Spis Powszechny, w którym każdy mieszkaniec Polski musi się spisać. Organizacje Mniejszości Niemieckiej prowadzą kampanię zachęcającą do udziału w Spisie.

 

Swoją pracę rozpoczęli już rachmistrze spisowi, którzy mogą zadzwonić lub przyjść do mieszkańców. Dlatego też Mniejszość Niemiecka zachęca, by nie czekać na rachmistrzów i spisać się drogą internetową. Szczególnie osobom starszym i nieposiadającym dostępu do Internetu Mniejszość Niemiecka pomaga w samospisie. W opolskich kołach DFK organizowane są dyżury spisowe, ale członkowie proponują pomoc także prywatnie. Do takich osób należy m.in. Monika Wittek z Żelaznej. – Do dziś udało mi się pomóc ok. 30 osobom, szczególnie w podeszłym wieku, które same nigdy by nie przebrnęły przez formularz internetowy. A to nie koniec, bo zgłaszają się do mnie kolejne osoby.

 

Spoty filmowe

Mniejszość Niemiecka także medialnie promuje deklarację narodowości niemieckiej.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) robi to np. poprzez kampanię informacyjną, w ramach której przygotowano 4 spoty pokazujące, co może się wydarzyć, jeżeli społeczność mniejszości niemieckiej nie zadeklaruje narodowości niemieckiej. W ostatnim spocie TSKN skupia się na nauczaniu języka niemieckiego. Brak jasnej deklaracji w spisie może spowodować, że nauczanie tego języka zniknie z wielu szkół. W pozostałych spotach pokazano możliwe skutki braku obecności mniejszości niemieckiej w województwie na poziomie infrastrukturalnym, gospodarczym oraz kulturalnym. Spoty uzupełniono o filmik instruktażowy, który stanowi pomoc w spisaniu się.

 

Bilbordy zostały umieszczone m.in. w podopolskich Lędzinach. Foto: TSKN

 

Promocja tradycyjna

Poza spotami opolska mniejszość stawia również na inne działania w Internecie oraz bilbordy np. w Lędzinach, czy przy krajowej drodze numer 45 na wysokości Większyc i Źlinic. Na bilbordy stawiają również mniejszości narodowe zamieszkujące województwo zachodniopomorskie. – Podobnie jak 10 lat temu, także i teraz wspólnie wystąpimy jak reprezentacji mniejszości na bilbordach i będziemy zachęcać do deklaracji innej niż polska narodowość – mówi Peter Jeske, szef koszalińskiej Mniejszości Niemieckiej.

 

Członkowie mniejszości niemieckiej w całym kraju rozwieszają również plakaty informacyjne i rozdają ulotki, które przygotował Związek Niemieckich Stowarzyszeń. Regionalną ulotkę i plakat przygotował również opolski TSKN oraz dla Bytomia młodzież z tamtejszego koła DFK. Liderzy organizacji mniejszości niemieckiej mają nadzieję, że wszystkie akcje promocyjne przyniosą wymierne efekty. – Nasza obecność, obecność społeczności mniejszości niemieckiej, jest bogactwem. Apeluję! Spiszmy się jako Niemcy, nie pozwólmy, by nas zabrakło w Spisie Powszechnym – mówi Rafał Bartek, szef opolskiego TSKN.

ru

Show More