Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, May 24, 2022

Remonty będą planowane

 

 

Jak pisaliśmy, Ministerstwo Obrony Narodowej przejęło od strzeleckiego starostwa powiatowego zarząd nad terenem Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. Odpowiedzi na pytania skierowane do resortu co do planów wobec tego terenu dotarły do nas kilka dni temu.

Od MON chcieliśmy się w szczególności dowiedzieć, czy w ramach ewentualnego remontu przewiduje się także zamieszczenie informacji o złożonej historii tego miejsca i regionu. Jednak na to kluczowe dla mniejszości niemieckiej pytanie dział prasowy MON nie odpowiedział.

 

Pomnik Czynu Powstańczego
Foto: Błażej Duk / Wikimedia Commons

Odniósł się natomiast do samych remontów i rewitalizacji pomnika oraz przyległego amfiteatru. „Resort obrony narodowej będzie sukcesywnie przydzielał środki finansowe na wypełnienie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również analizował możliwość przeprowadzenia prac remontowych. (…) Planowane w przyszłości prace remontowe i inwestycyjne będą realizowane w oparciu o obowiązujące procedury w MON” – czytamy w mailu do redakcji.
Dział prasowy wyjaśnił również, dlaczego to właśnie MON przejął zarząd nad tym terenem. „Intencją przejęcia nieruchomości jest objęcie Pomnika Czynu Powstańczego i Amfiteatru Skalnego opieką wojska, tj. zabezpieczenie i przygotowanie miejsca oraz należyta oprawa uroczystości państwowych przy Pomniku Czynu Powstańczego”.

ru

 

Więcej na ten temat tu:

Co się teraz stanie?

Show More