Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, October 6, 2022

Projektz mogą się rozpocząć

 

 

Ponad 16 mln zł otrzymają w tym roku organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym z puli MSWiA. Ponad 3 mln zł otrzyma z tego mniejszość niemiecka w Polsce.

 

Do konkursu o pieniądze na działalność statutową i konkretne projekty kulturalne jak co roku przystąpiły wszystkie mniejszości narodowe i etniczne uznane na podstawie ustawy o mniejszościach. Zarówno najmniejsze społeczności, jak Karaimi czy Łemkowie, jak i duże mniejszości – Ukraińcy, Białorusini, Kaszubi oraz Niemcy – będą w 2021 roku realizować szereg inicjatyw kulturalnych, których celem jest ochrona, zachowanie i rozwój ich tożsamości kulturowych.

 

 

Dla młodych i starszych

Najwięcej pomysłów zgłosiła mniejszość niemiecka, której organizacje przygotowały w sumie 136 wniosków. Część środków ma przy tym pokryć koszty personalne lub lokalowe poszczególnych związków, jednak większą część środków organizacje niemieckie chcą przeznaczyć na działalność kulturalną.
Do niej należą m.in. zespoły taneczne, śpiewacze i teatralne, działające od woj. śląskiego po Warmię i Mazury. Także wszelkie konkursy wpisują się w działalność kulturalną – w tym roku odbędzie się np. kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej i XVII odsłona konkursu recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję” oraz m.in. konkurs plastyczny z okazji 30-lecia polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego.

Wśród propozycji dla dzieci i młodzieży znalazły się „Bajkowe noce z Andersenem i braćmi Grimm” mniejszości niemieckiej w woj. śląskim, letnie warsztaty tematyczne w woj. opolskim, letnia olimpiada młodzieży mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur oraz Niemieckie Kluby Malucha i Niemieckie Kluby Młodzieżowe, które zorganizuje Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Z dotacji MSWiA skorzystają także media mniejszości niemieckiej oraz instytucje, które planują wydanie publikacji zarówno naukowych, jak i okolicznościowych. Ponadto dofinansowane będą projekty, których celem jest dokształcanie i doposażenie w materiały dydaktyczne nauczycieli języka niemieckiego oraz przedmiotu własna historia i kultury.

 

 

Nowe projekty

Wśród złożonych wniosków nie zabrakło również nowych projektów. Do najważniejszych dla mniejszości niemieckiej w Polsce należy zapewne przyjęty wniosek o dofinansowanie stworzenia wystawy poświęconej aktualnej sytuacji tej mniejszości, która ma się stać stałym elementem ekspozycji w budowanym właśnie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym w Opolu.

Innym aktualnym wyzwaniem w tym roku jest narodowy spis powszechny, o którym piszemy szerzej na str. 4. Na cele promocji narodowości niemieckiej w spisie wniosek złożyło opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców, które w ramach tego projektu chce przygotować szereg akcji medialnych.
Czy wszystkie projekty i w jakim zakresie uda się zrealizować, pokaże czas i rozwój sytuacji epidemicznej.

 

Rudolf Urban

Show More