Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, June 29, 2022

Kroki podjęte

 

 

Od kilku lat cztery górnośląskie gminy czekają na wpis do tzw. rejestru gmin mniejszościowych. Teraz przynajmniej w przypadku jednej – Rudnika w powiecie raciborskim – zostały podjęte konkretne kroki.

 

Gmina Rudnik w 2017 r. złożyła wniosek o wpisanie do rejestru gmin dwujęzycznych, choć de facto jest ona tam już wpisana od 2008 r. ze względu na miejscowość Łubowice, w której są dwujęzyczne tablice miejscowości. Rada gminy cztery lata temu podjęła jednak decyzję, że także 11 pozostałych miejscowości ma otrzymać dodatkową niemiecką nazwę.
Od tego momentu jednak niewiele się wydarzyło, co skłoniło władze gminy do złożenia ponaglenia jako formy skargi na bezczynność ministra.

In der Gemeinde Rudnik hat bisher nur Lubowitz zweisprachige Ortsschilder.
Foto: Archiv

W odpowiedzi MSWiA stwierdziło, że nie ma żadnych podstaw do składania ponaglenia, ponieważ „wpis do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości (…) nie mieści się w katalogu pozostałych spraw, regulowanych przez Kodeks postępowania administracyjnego”. Innym powodem niezałatwienia wniosku miała być rotacja na stanowiskach urzędniczych w MSWiA. Jednocześnie resort poinformował jednak, że wniosek gminy Rudnik zostanie rozpatrzony przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych na najbliższym posiedzeniu.

Zapytaliśmy więc ministerstwo, na jakim dziś etapie jest wniosek podraciborskiej gminy oraz trzech innych górnośląskich gmin – Pietrowic Wielkich, Strzelec Opolskich i Zawadzkiego. Biuro prasowe resortu poinformowało, że w sprawie gminy Rudnik jest pozytywna opinia komisji. Zaś w przypadku pozostałych gmin wnioski „aktualnie są analizowane pod kątem możliwości zawarcia z organami tych gmin porozumień na wymianę na ich terytoriach tablic z dodatkowymi nazwami miejscowości w języku mniejszości pod kątem dostępności środków budżetowych”.

Z informacji wynika więc, że po wielu latach stagnacji istnieje szansa, że niebawem w tych gminach zostaną postawione dwujęzyczne tablice miejscowości. Dziwi przy tym jednak, że to właśnie górnośląskie gminy chcące postawić polsko-niemieckie tablice padły ofiarą niedoborów kadrowych w MSWiA, kiedy dwie kaszubskie gminy – Wejherowo i Reda – mimo później złożonego wniosku już w 2019r. zostały wpisane do rejestru gmin dwujęzycznych. Także o to zapytaliśmy resort spraw wewnętrznych, biuro prasowe w mailu do redakcji pominęło jednak całkowicie to zagadnienie.

Rudolf Urban

Show More