Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, August 8, 2022

Zebranie delegatów TSKN

Delegaci Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim spotkali się dziś w Zakrzowie, by podsumować ubiegły rok. Oprócz sprawozdań nie zabrakło dyskusji na temat języka niemieckiego i zbliżających się wyborów w strukturach TSKN oraz wyborów samorządowych i parlamentarnych.

 

Doroczny Zjazd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zgromadził 103 Delegatów z całego województwa opolskiego. W pierwszej kolejności podsumowano rok 2021 i działania podejmowane przez struktury Towarzystwa. Mimo trwającej w ubiegłym roku pandemii Towarzystwo zrealizowało centralnie i lokalnie ponad 600 projektów dla dorosłych, młodzieży i dzieci finansowanych zarówno ze środków rządu polskiego jak i niemieckiego.

 

Język niemiecki

Ważnym punktem dyskusji delegatów było obniżenie ilości godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach. Już na początku zjazdu konsul Niemiec w Opolu Birgit Fisel-Rösle podkreśliła, że strona niemiecka wspiera działania mniejszości, aby dyskryminujące rozporządzenia ministra edukacji zostały wycofane.

 

SKGD-Vorsitzender Rafał Bartek
Foto: Rudolf Urban

 

Także przewodniczący TSKN Rafał Bartek w swoim sprawozdaniu odniósł się do tej sprawy. – Pisaliśmy listy, składaliśmy skargi, organizowaliśmy spotkania, zbieraliśmy podpisy, a w końcu złożyliśmy też skargę w Komisji Europejskiej na Polskę, na kraj, w którym żyjemy i którego jesteśmy lojalnymi obywatelami. Jesteśmy pewni, że wygramy, ponieważ dyskryminacja jest tak oczywista, że w pewnym momencie musi zostać cofnięta. Pozostaje jednak pytanie, kiedy to nastąpi? Dlatego tak ważne jest jak najaktywniejsze “wypełnianie czasu”. Dlatego powinniśmy zwracać większą uwagę na nasz język w domu, w naszym środowisku, w mediach, które oglądamy, w DFK – mówił Rafał Bartek.

Natomiast Bernard Gaida, przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich, podkreślił, że wszystko zależy w szczególności od samych rodziców, którzy wnioskując nie tylko o dodatkowe nauczanie języka mniejszości, ale o nauczanie dwujęzyczne doprowadziłyby do zwiększenia liczby godzin języka niemieckiego. – Państwo polskie zamiast zaoszczędzić 40 mln. PLN musiałoby wtedy wydać o wiele więcej – mówił Bernard Gaida.

W dyskusji o zmniejszeniu ilości godzin języka niemieckiego delegaci podkreślali jednak bierność rodziców, którzy albo czekają na aktywność samych samorządowców, albo nawet obawiają się obciążenia swoich dzieci.

Ostatecznie delegaci przegłosowali apel w sprawie dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce, w którym czytamy m.in.: „Apelujemy po raz kolejny do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o pilne wycofanie się z tych dyskryminujących decyzji, które będą miały dalekosiężny wpływ zarówno na możliwości podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej mniejszości, ale i na przyszły potencjał gospodarczy państwa polskiego. Apelujemy również do rządu Niemiec o wsparcie działań mniejszości niemieckiej mających na celu zachowanie i pielęgnowanie kultury i języka niemieckiego w Polsce”.

 

Wybory

Drugi apel poświęcony był przyszłorocznym wyborom. – Z jednej strony będziemy wybierali zarządy naszych struktur, z drugiej czekają nas wybory samorządowe i parlamentarne. Powinniśmy już dziś szukać kandydatów, którzy będą chcieli aktywnie działać na rzecz naszej społeczności – mówi Sylwia Kus, sekretarz zarządu TSKN, i dodaje: – U nas oddolnie podejmowane są decyzje, kto ma nas w jakim gremium reprezentować. Decyzje nie przychodzą z góry, dlatego apelem chcemy motywować naszych członków do podjęcia tego ważnego tematu.

 

Ehrenvorsitzender Henryk Kroll
Foto: Rudolf Urban

 

Ponadto delegaci przegłosowali uchwałę nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa Henrykowi Kroll, wieloletniemu szefowi opolskiej mniejszości i byłemu posłowi. – To dla mnie bardzo duży zaszczyt i prawie już tradycja rodzinna. Mój ojciec Johann (ojciec założyciel TSKN, przyp. red.) również w wieku 73 lat został honorowym przewodniczącym. Dziękuję delegatom za to wyróżnienie – powiedział Henryk Kroll.

W trakcie zebrania delegaci podziękowali Bernardowi Gaidzie, Marii Neumann i Józefowi Swaczynie za ich wieloletnią pracę na rzecz Mniejszości Niemieckiej. Beata Fiola, za szereg działań na rzecz Mniejszości Niemieckiej w regionie, została odznaczona odznaką honorową ZNSSK.

Rudolf Urban

Show More