Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, August 9, 2022

W poszukiwaniu rozwiązań

Głównym tematem dzisiejszych (18.03.) rozmów przedstawicieli mniejszości niemieckiej z sekretarz stanu Juliane Seifert w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych była nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach, która od września ma zostać skrócona z trzech do jednej godziny tygodniowo.

 

Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń (VdG), a także jego zastępca Rafał Bartek, członek zarządu Maria Neumann oraz przedstawicielka Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Weronika Koston na początku spotkania rozmawiali jednak z Juliane Seifert o sytuacji na Ukrainie. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej relacjonowali swoje inicjatywy, w tym zbiórki pieniędzy i przyjmowanie uchodźców, np. w Centrum im. Eichendorffa w Łubowicach.

 

Perspektywa młodzieży

Głównym tematem była jednak nauka języka niemieckiego. Już w grudniu Sejm podjął decyzję o zmniejszeniu finansowania w obszarze nauczania języków mniejszości w ogóle. Zgodnie z ideą inicjatora cięć, opolskiego posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego, Ministerstwo Edukacji ograniczyło ale jedynie subwencję na lekcje języka niemieckiego i zmniejszyło liczbę zajęć tygodniowych tego przedmiotu z trzech do jednego.

Przedstawiciele mniejszości podkreślili więc dyskryminujący charakter decyzji, jej konsekwencje na przyszłość oraz poinformowali sekretarza stanu o krokach podjętych w celu uchylenia tej decyzji.

 

“Osobiście chciałam też pokazać perspektywę młodych ludzi. Możliwość uczenia się niemieckiego jako języka mniejszości przez dziewięć lat była nie tylko ważna dla mojej tożsamości, ale także szansą i daniem nowych możliwości i perspektyw zawodowych”,

 

mówi Weronika Koston.

 

Wyjście

Dlatego wspólnie – mniejszość niemiecka i Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI) – chcą poszukiwać wyjścia z aktualnej sytuacji. Podczas rozmowy nie zaprezentowano konkretnych propozycji rozwiązania. – Pani Seifert podkreśliła jednak, że wsparcie dla mniejszości niemieckiej ma kluczowe znaczenie dla niej osobiście i BMI. I to jest naszym zdaniem najważniejsze – powiedziała krótko po spotkaniu przedstawicielka młodzieżówki mniejszości niemieckiej Weronika Koston.

W tym tygodniu powinno też odbyć się drugie spotkanie przedstawicieli mniejszości niemieckiej i polskiego Ministerstwa Edukacji na temat lekcji języka niemieckiego.

Rudolf Urban

 

Show More