Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, May 25, 2022

AGDM

Jawna dyskryminacja

Wczoraj (22 lutego) „Fundacja Łączność z Niemcami za Granicą” oraz Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przy Federacyjnej Unii Europejskich Narodowości (FUEN) zorganizowały debatę internetową na temat „Cięcia w lekcjach języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce i ich konsekwencje”. Uczestnicy byli zgodni, że dyskryminacja tutejszej mniejszości niemieckiej musi być wyraźnie jako taka nazwana.

Read More …

Secesyjny dom Kopernika

Trzydzieści lat temu, w roku podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, rozpoczęło swoją działalność Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej (OSMN). Wówczas jednym z podstawowych problemów, z którymi borykali się jegozałożyciele, było pozyskanie odpowiedniego lokalu. Dziesięć lat później mniejszość przejęła tzw. Dom Kopernika.

Read More …

Warmia i Mazury w oczach młodzieży

Ślady dawnego osadnictwa niemieckiego na Warmii i Mazurach są liczne i widoczne do dziś. Śladom tym poświęcona jest wydana niedawno w Olsztynie broszura, która ilustruje ich znaczenie dla mniejszości niemieckiej. Broszura powstała w ramach projektu młodzieżowego zainicjowanego i koordynowanego przez menedżera ds. kultury Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa), Julię Herzog. Szczególne jest to, że treść publikacji została opracowana przez samych młodych ludzi, dzięki czemu prezentuje spojrzenie przedstawicieli młodego pokolenia na Warmię i Mazury.

Read More …

Suche nach Unterstützung /Poszukiwanie wsparcia

 

 

Nachdem über die „Minority SafePack“-Initiative im Europaparlemant diskutiert wurde und der Deutsche Bundestag einen Unterstützungsbeschluss gefasst hat, wandte sich nun der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten direkt an die EU-Kommissionspräsidentin. In seinem Schreiben appellierte Bernard Gaida, die Forderungen aus der MSPI umzusetzen.

Read More …

Bernard Gaida wiedergewählt

Der AGDM gehören über 20 Organisationen der deutschen Minderheit in Europa und den GUS-Staaten an.
Foto: facebook.com/Bernd Fabritius

 

Politische Gespräche mit Entscheidungsträgern der deutschen Regierung vom 5. bis 7. November in Berlin standen auf der Agenda der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten. Ein besonderer Programmpunkt in diesem Jahr waren die Sondersitzung der AGDM Jugend und die Neuwahlen des Sprechers der Arbeitsgemeinschaft.

Read More …