Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, May 23, 2022

Badanie

Opolanie otwarci na cudzoziemców

Opolskie jest pierwszym województwem w Polsce, w którym na poziomie regionalnym zbadano postawy mieszkańców wobec cudzoziemców. O opinie zapytano reprezentatywną – ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i powiat zamieszkania – grupę 1000 Opolan. Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który dostrzegł, że obcokrajowcy są dla regionu ważni.

Read More …