Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, January 18, 2022

Bernd Fabritius

Apel o dialog

Dzień po przyjętym apelu sejmiku województwa opolskiego ws. zmniejszenia subwencji na nauczanie języka niemieckiego jak języka mniejszości Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało dziś (22.12.) konferencję prasową. Udział w niej wzięły również przedstawicielki jednej z organizacji polskich w Niemczech – Polskiej Sieci Federalnej ds. partycypacji i Spraw Społecznych.

Read More …

Ogromna strata dla dzieci i regionu

Po ubiegłotygodniowym głosowaniu nad budżetem państwa na 2022 nie milkną słowa krytyki ze względu na zmniejszenie subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Nie tylko same organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce nie kryją oburzenia, także samorządowcy, nauczyciele i niemieccy politycy wypowiadają się krytycznie wobec polityki rządu.

Read More …

Poznać mniejszość z bliska

Pełnomocnik rządu federalnego ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych prof. Bernd Fabritius odwiedził dziś (2.09.) mniejszość niemiecką w Opolu. Obok wizyt w instytucjach, które powstały w ramach wsparcia ze strony rządu federalnego, pełnomocnik rozmawiał także z przedstawicielami organizacji mniejszościowych i samorządu województwa.

Read More …

Bardzo ważny sygnał

Dzisiaj (17.05.) odbyło się posiedzenie podkomisji Bundestagu ds. zagranicznej polityki kulturalno-oświatowej, podczas którego przedstawiciele mniejszości niemieckich po raz pierwszy mieli możliwość przedstawienia swoich problemów. Nie chodziło bynajmniej tylko o wsparcie finansowe.

Read More …

Weiterentwicklung sichern

Symbolfoto
Foto: Deutscher Bundestag / Thomas Köhler/photothek

 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat während seiner letzten Sitzung zum Bundeshaushalt 2021 im Entwurf wiederholt mehr Mittel für die deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa eingeplant. Für die Deutschen in Polen heißt dies, dass die in diesem Jahr begonnenen Großprojekte wohl auch weiter fortgeführt werden können.

Read More …

Späte Anerkennung von Zwangsarbeit

Geschichte: Nur noch wenige Anträge auf Entschädigung warten auf Überprüfung

Späte Anerkennung von Zwangsarbeit

Bis Ende 2017 konnten Deutsche, die als Zivilisten während und nach dem Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit für andere Staaten leisten mussten, einen Antrag auf eine sog. Anerkennungsleistung stellen. Bis jetzt sind 46.851 solcher Anträge beim Bundesverwaltungsamt (BVA) eingegangen, von denen rund 97 % abgeschlossen werden konnte. Eine speziell berufene Projektgruppe will bis Ende Juni 2020 auch die letzten ausstehenden Anträge zum Abschluss bringen.

Read More …