Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sunday, July 3, 2022

Diskriminierung

Opamiętajcie się

Na ostatnim swoim posiedzeniu sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych przyjęła dezyderat w sprawie dyskryminacji dzieci należących do mniejszości niemieckiej. Dezyderat ma na celu wskazania premierowi RP Mateusza Morawieckiemu, że polski rząd doprowadził do uchwalenia rozporządzenia z 4 lutego br., które ma na celu obniżenia z 3 do 1 godziny tygodniowo nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości, co jest jawną dyskryminacją.

Read More …

Burza w Komisji

Prace Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narowodych i Etnicznych praktycznie zostały zablokowane. Większość członków reprezentujących stronę mniejszościową zawiesiło udział w pracach tego gremium na znak solidarności z mniejszością niemiecką.

Read More …

Rozmowy w ministerstwie

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej spotkali się dziś w Ministerstwie Edukacji z sekretarzami stanu kilku resortów, aby omówić problem zmniejszenia liczby lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości. Nie było jednak wyraźnego sygnału do zmiany kierunku.

Read More …

Prawa mniejszości dziś i jutro

Prawa mniejszości są w ostatnich czasach szeroko dyskutowanym tematem. „Odpowiedzialność państwa za swoje mniejszości. Czy zły stan dzisiaj oznacza automatycznie zły stan jutro?” – tak brzmiał temat debaty internetowej z udziałem prawnika konstytucjonalisty i obrońcy praw człowieka prof. Adama Bodnara, która odbyła się w ramach programu Akademia dla liderów MN realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Spotkanie prowadził prof. Tomasz Grzyb z SWPS we Wrocławiu.

Read More …

#Niemamowy w nowej odsłonie

Po tym, jak młodzież mniejszości niemieckiej najpierw w ramach kampanii #Niemamowy publicznie wyraziła swój sprzeciw wobec zmniejszeniu ilości godzin języka niemieckiego, teraz pokazują swoje niezadowolenie z tej decyzji ministerialnej za pomocą kampanii pocztówkowej.

Read More …

„Jest to po prostu podłość”

W ramach protestu przeciwko zmiejszeniu liczby godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości przedstawicielie tej społeczności zawiesili swój udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Do Komisji Europejskiej z kolei trafiła oficjalna skarga Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, wskazująca szereg przepisów, które wprowadzone w lutym rozporządzenie ministerstwa edukacji rażąco narusza.

Read More …

W poszukiwaniu rozwiązań

Głównym tematem dzisiejszych (18.03.) rozmów przedstawicieli mniejszości niemieckiej z sekretarz stanu Juliane Seifert w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych była nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach, która od września ma zostać skrócona z trzech do jednej godziny tygodniowo.

Read More …

Schlesien Journal vom 15.02.2022

Przemysł górniczy na Górnym Śląsku, jego rozwój na przykładzie kopalni Królowa Luiza w Zabrzu. Kopalnia jak o atrakcja turystyczna. Ponadto relacja z wizyty pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych Bernda Fabritiusa w Opolu. Poprzez swoją wizytę wsparł działania mniejszości niemieckiej przeciwko obniżeniu liczby godzin języka niemieckiego jako ojczystego w szkołach.

Read More …