Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, October 7, 2022

EU-Parlament

„Klasyczny przykład dyskryminacji“

Dziś, w czwartek (6 października), czwórka przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce odbyła ważne spotkanie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Podczas posiedzenia Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości, Społeczności Narodowych i Języków, zwrócili uwagę eurodeputowanych na obecną dyskryminację mniejszości niemieckiej w Polsce i wyrazili rozczarowanie brakiem działań instytucji europejskich w tej sprawie.

Read More …

Minderheit setzt auf Buła / Mniejszość stawia na Bułę

Die Vereinbarung unterzeichneten vonseiten der Deutschen Minderheit Rafał Bartek, Vorsitzender der SKGD (2.v.r.) und Zuzanna Donath-Kasiura, Generalsekräterin der SKGD. Andrzej Buła (2.v.l.) hofft nun auf die Unterstützung der Minderheit, zu der auch sein stellvertreter im Marschallamt Roman Kolek (1.v.l.) gehört.
Foto: K. Swierc/Wochenblatt.pl

Heute unterzeichnete die Deutsche Minderheit in der Oppelner Region und Andrzej Buła, der Kandidat der Europäischen Koalition zum Europaparlament aus dem Wahlkreis Oppeln und Breslau, eine Vereinbarung. Einerseits will die Minderheit Buła im Wahlkampf unterstützen, andererseits will er sich nach einer gewonnenen Wahl stark für die Belange der nationalen und ethnischen Minderheiten einsetzen.

Read More …