Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, August 17, 2022

Europäische Sprachencharta

Na rzecz większej ochrony języków mniejszościowych

W ramach konferencji, która odbyła się w 11 maja, zaprezentowano nową publikację Związku Towarzystw Stowarzyszeń. Jej tytuł brzmi „Droga do bezpiecznej przyszłości języka niemieckiego – mniejszość niemiecka o wdrażaniu Europejskiej Karty Językowej”, a jej treść omawia nie tylko problemowe kwestie w zakresie promowania języka niemieckiego, lecz także pomysły na to, jak wdrażanie Karty mogłoby przebiegać lepiej.

Read More …

Rada Europy reaguje

Po tym, jak się okazało, że cięcia subwencji oświatowej na lekcje języka mniejszości mają dotyczyć wyłącznie języka niemieckiego, Związek Niemieckich Stowarzyszeń złożył skargę do Rady Europy. Jej pierwsza reakcja była natychmiastowa.

Read More …