Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, August 11, 2022

Legende

Czy wiesz, że…?

W październiku 2021 r. w Olsztynie (Allenstein) ukazała się broszura pt. „Ermland und Masuren aus Sicht der Jugend” (Warmia i Mazury z perspektywy młodych ludzi), której inicjatorką jest Julia Herzog, menedżer ds. kultury Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) (zob. Wochenblatt.pl nr 1541). Publikacja prezentuje dziesięć miejsc w regionie, które mają szczególne znaczenie dla mniejszości niemieckiej w Polsce, w tym np. twierdzę Boyen czy zabytki Iławy (Deutsch Eylau). Uzupełnieniem poszczególnych artykułów jest dział „Czy wiesz, że…?”, który zawiera ciekawe informacje na temat przedstawionych miejsc. W przypadku Giżycka część ta poświęcona jest legendzie o pochodzeniu herbu miasta. Tutaj zamieszczamy przedruk tej historii.

Read More …

In grünem Dickicht verborgen

 

 

Das mit üppigem Grün überwucherte Schloss Slawikau ähnelt im Sommer einer Märchenruine, bevölkert durch wilde Elfen und sonstige mythische Kreaturen. Über das Schloss sind unter der Bewohnerschaft verschiedene Legenden im Umlauf. So hat man dort angeblich bereits mehrmals einen Geist – die Weiße Dame – gesichtet und in den verfallenen Gemächern sollen Ungeheuer leben.

Read More …