Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, January 22, 2022

Malik

Samorząd to moc! / Selbstverwaltung ist eine Macht!

Andrzej Kasiura (z prawej)

Z początkiem bieżącego miesiąca podczas spotkania z szefami wojewódzkich oraz obwodowych zespołów samorządowych Jarosław Kaczyński poinformował o wycofaniu się partii rządzącej z planów wprowadzenia do ordynacji wyborczej dwukadencyjności wstecznej dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Podczas tego wystąpienia prezes PiS podkreślił również, że podtrzymana zostanie zasada dwóch kadencji, będzie jednak naliczana od najbliższych wyborów samorządowych – w 2018 roku – i dopiero po odbyciu dwóch kadencji liczonych od tego momentu będzie działała ta zasada.Read More …

Adwokaci niezależności / Anwälte des Eigenständigkeit

Róża Malik

W tym miesiącu powołano w Sejmie RP Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności. Inicjatywa ta zawiązała się po wielu rozmowach posłów z przedstawicielami gmin, które zostały dotknięte poszerzeniem Opola, co – jak wiadomo – stało się wbrew woli mieszkańców, z brakiem poszanowania partnera i ze złamaniem podstawowych praw samorządowych, ale nie tylko. Przy tworzeniu tego zespołu wzięto też pod uwagę fakt, że obecnie prowadzone są prace nad zmianą ordynacji wyborczej do samorządów w celu okrojenia prawa samorządowego i wyborczego.Read More …

Eine ehrenhafte Niederlage

Ein Wahlposter von Róża Malik
Ein Wahlposter von Róża Malik

Die deutsche Minderheit hat es nicht geschafft, ihre Kandidaten im Senat zu etablieren. Einem Erfolg am nächsten war dabei der Landrat von Groß Strehlitz Józef Swaczyna. Über Erwarten gut hat auch Hubert Kołodziej abgeschnitten, der in einem schwierigen Wahlkreis auf über 5.000 Stimmen kam. Read More …