Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, January 20, 2022

Minderheiten

„Bardzo liczymy na głos Pana Prezydenta”

We wtorek (18.01.) w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w dorocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych obecnych w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jednym z tematów przemów były ostatnie decyzje Sejmu ws. nauczania języka mniejszości.

Read More …

„Demokrację mierzy się na podstawie jej polityki wobec mniejszości“

Stefan Seidler jest pierwszym od 1949r. posłem Południowoszlezwickiego Związku Wyborczego (Südschleswigscher Wählerverband, SSW) do niemieckiego Bundestagu. Partia mniejszości duńskiej w Szlezwiku i Fryzyjczyków w Północnej Fryzji chce w Berlinie odgrywać rolę obrońcy mniejszości i angażować się w przejęcie skandynawskich rozwiązań w niemieckiej polityce.

 Read More …

Ważne pytania

 

 

Co dziesięć lat przeprowadzany jest spis powszechny, podczas którego padają nie tylko pytania o poziom wykształcenia, stan majątkowy czy warunki mieszkaniowe, lecz także o przynależność narodową. Mniejszość niemiecka apeluje więc do swoich członków, ale także osób niezrzeszonych, aby nie bali się swojego niemieckiego pochodzenia.

Read More …

„Minderheiten brauchen ein breites Bewusstsein“ (+Video)

Einige Teilnehmer der FUEN-Konferenz
Foto: FUEN

 

Was macht eine Minderheit aus? Wie kann man Minderheiten völkerrechtlich am besten definieren? Wann und warum sollten Minderheiten positiv diskriminiert werden? Wie sieht es aus in Deutschland mit dem Minderheitenschutz? Und wie in Polen, Rumänien und Slowenien?

Read More …

Mangelnder Pragmatismus

Am 21. September 2020 waren es 15 Jahre her, seit die „Gemeinsame Kommission“ der Regierung und der nationalen und ethnischen Minderheiten, ein beratendes Gremium des Premierministers, zu ihrer ersten Sitzung zusammentrat. Bei dieser Gelegenheit meinte der stellvertretende Innenminister Błażej Poboży, es könne aus heutiger Sicht gesagt werden, dass die „Gemeinsame Kommission“ ihre Aufgabe erfüllt hat. Sie sei zu einem Forum für die Ausarbeitung einer gemeinsamen Position der Regierung und der Minderheiten geworden.

Read More …

Jubiläum in Oppeln (+ Video und Livestream)

Die diesjährige Wallfahrt der Minderheiten zum St. Annaberg sollte eine besondere werden, denn es wäre die 25. gewesen. Die Corona-Epidemie macht diese Begegnung am Heiligen Berg der Schlesier zwar unmöglich, doch ein feierliches Hochamt am ersten Juni-Sonntag wird es trotzdem geben.

Read More …