Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, December 6, 2021

Schule

Inwestycje w przyszłość

 

W listopadzie 2019 r. Bundestag podjął decyzję o zwiększeniu środków na rzecz mniejszości niemieckich w kolejnym roku o kwotę 3 mln euro, podobną sumę w ramach wsparcia Niemców za granicą przeznaczono także na rok 2021. Środki te, których największym beneficjentem jest mniejszość niemiecka w Polsce, są przeznaczone m.in. na inwestycje w infrastrukturę szkolną.

Read More …

Norymberczyk na Warmii i Mazurach (część II)

Kiedy dziś spoglądam wstecz trochę bardziej osobiście, jedno doświadczenie szczególnie się wyróżnia: wielowarstwowe powiązania w codziennym życiu i różne role, jakie można w nim pełnić. Pozornie najprostszą z nich jest bycie Niemcem w Polsce. Jak ktoś kiedyś trafnie to ujął: „Każdy jest ambasadorem swojego kraju za granicą”.

Read More …

Język niemiecki jest więcej niż plusem – kolejna edycja „Deutsch AG”

Dzięki dodatkowym środkom z budżetu federalnego w 2020 r. udało się wdrożyć szereg nowych inicjatyw na rzecz mniejszości niemieckiej w Polsce. Należy do nich oferta edukacyjna Związku Niemieckich Stowarzyszeń pn. „Deutsch AG”, adresowana do uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej. Projekt, w którym uczestniczy 200 grup liczących ogółem ok. 1500 osób z całej Polski, okazał się pełnym sukcesem pomimo ograniczeń koronawirusowych i jest kontynuowany również w 2021 r.

Read More …

Historia kształcenia zawodowego

Władze Olsztyna, a zwłaszcza jego mieszkańcy, od kilkudziesięciu lat nieustannie
i niestrudzenieangażują się na rzecz ochrony dziedzictwa architektury z lat międzywojennych. Dzięki tym przedsięwzięciom, na przykładzie wielu już odrestaurowanych gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, możemy dowiedzieć się, jak w tym czasie zmieniał się krajobraz miasta.

Read More …

Lernen geht auch anders

Der Verein Pro Liberis Silesiae wirbt für seine zweisprachigen, deutsch-polnischen Kindergärten und Schulen mit einem neuen Film. „Wir möchten mit dem Film zeigen, dass man anders unterrichten kann. Es ist eine Visitenkarte für unsere Einrichtungen. Wir wollen damit die Idee erläutern, die hinter unsere Unterrichtsweise steht“, sagt Margarethe Wysdak, die Vorsitzende des Vereins.

Read More …

W e-szkole nie ma wagarów

Przed trudnym wyzwaniem, jakim jest zdalne nauczanie, stanęły w ostatnich tygodniach również placówki nauczające dwujęzycznie: w języku polskim i niemieckim. Zapytaliśmy, jak w czasie pandemii radzą sobie szkoły i przedszkola stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae oraz Publiczny Zespół Przedszkolno-Szkolny z nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości w Koźlu-Rogach.

Read More …

Kontrollen in Schulen

 

 

Seit fast zwei Jahren ringt die deutsche Minderheit mit dem polnischen Bildungsministerium um eine erneute Möglichkeit zum gleichzeitigen minderheiten- und fremdsprachlichen Deutschunterricht in den letzten beiden Grundschulklassen. In der Woiwodschaft Schlesien soll es dabei in den vergangenen Monaten zu Situationen gekommen sein, in denen Kinder und Lehrer die Konsequenzen für vorherige falsche Entscheidungen der Schulaufsichtsbehörde tragen müssen.

Read More …