Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sunday, September 25, 2022

Schule

Smutny 1 września

Od 1 września weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji, które zmniejsza liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości z trzech do jednej tygodniowo. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Rafał Bartek zwrócił się w tej sprawie do dyrektorów szkół, ale także do samorządów o zwiększenie liczby godzin języka niemieckiego.

Read More …

Niemiecki po lekcjach

Dwie dodatkowe godziny języka niemieckiego organizowane bezpłatnie w szkole po lekcjach – to idea przyświecająca projektowi „Deutsch AG”, organizowanemu przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Do udziału w nim można zgłaszać się jeszcze tylko do 1 lipca.

Read More …

Szkody wyrządzone przez rząd

Od 4 lutego, kiedy minister edukacji podpisał pierwsze rozporządzenie zmniejszające liczbę godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości z trzech do jednej tygodniowo, minęły ponad trzy miesiące. W tym czasie mimo zabiegów mniejszości niemieckiej, rodziców, nauczycieli, samorządowców, naukowców i przedsiębiorców resort edukacji nie zmienił zdania. To powoduje, że w najbliższych dniach część nauczycieli języka niemieckiego może dostać wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że wójtowie i burmistrzowie z budżetów swoich gmin sfinansują naukę języka niemieckiego.

Read More …

Ogromna strata dla dzieci i regionu

Po ubiegłotygodniowym głosowaniu nad budżetem państwa na 2022 nie milkną słowa krytyki ze względu na zmniejszenie subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Nie tylko same organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce nie kryją oburzenia, także samorządowcy, nauczyciele i niemieccy politycy wypowiadają się krytycznie wobec polityki rządu.

Read More …

Inwestycje w przyszłość

 

W listopadzie 2019 r. Bundestag podjął decyzję o zwiększeniu środków na rzecz mniejszości niemieckich w kolejnym roku o kwotę 3 mln euro, podobną sumę w ramach wsparcia Niemców za granicą przeznaczono także na rok 2021. Środki te, których największym beneficjentem jest mniejszość niemiecka w Polsce, są przeznaczone m.in. na inwestycje w infrastrukturę szkolną.

Read More …