Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, May 26, 2022

Stuttgart

Odsłonięta świetność

Czy prof. Paul Bonatz ze swoim współpracownikiem Fritzem EugenemScholerem mogli przypuszczać, że przez wiele dziesiątek lat ich dzieło w Pile, kiedyś Regierungsgebäude, a dzisiaj siedziba Szkoły Policyjnej, będzie oszpecane nakładaniem na ceglane lico budynkukolejnych warstw różnokolorowych farb? Przecież byli już cenionymi architektami, gdy powierzono im wykonanie projektów obiektów łączących idee użyteczności z funkcjonalnością oraz z racjonalnością i oszczędnością detali.Od ponad stu lat prace ich zdobiąmiędzy innymi Hanoweri Stuttgart.Zapewne ta swoista profanacja kompleksu z elementami neogotykusłużyć miała zacieraniu śladów niemieckości, co jawnie trąciło zakłamywaniem historii.

Read More …

Kultur ist Türöffner/Kultura otwiera drzwi

Frank-Walter Steinmeier, Ursula Seiler-Albring, Winfried Kretschmann, Fritz Kuhn (Oberbürgermeister von Stuttgart) (Foto: K.Niemiec)

Deutschlands älteste Mittlerorganisation für auswärtige Kulturbeziehungen, das  Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), hat am 10. Januar2017 mit einem Festakt im Stuttgarter Neuen Schloss sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Auch für die Deutschen in Polen ist das ifa ein wichtiger Partner in der Kulturarbeit.Read More …