Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sunday, August 14, 2022

Wiktor Marek Leyk

Jedna walizka w Berlinie dla wielu różnych osób

Integracja między narodowościami i między pokoleniami była celem Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej (AGDM) podczas tegorocznego Dnia Mniejszości, który odbył się 4 czerwca w kozackiej wiosce „Ataman” w Olsztynie-Gutkowie. Chciano również zaprezentować kulturę poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz zebrać pieniądze dla potrzebujących z Ukrainy, organizując kiermasz ciast. Wszystko to się udało.

Read More …

Płyty CD jako pozytywny skutek koronawirusa

„To był pierwszy psikus, a wnet będzie drugi” – zgodnie z tą dewizą Wilhelma Buscha chór Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy wydał niedawno swoją drugą płytę „Leise rieselt der Schnee” w ślad za ubiegłoroczną pierwszą. Zaprezentował ją w minioną sobotę podczas spotkania w siedzibie stowarzyszenia.

Read More …

22. Schlesienseminar: Regionale und europäische Perspektive

Das Thema “Kulturelle Vielfalt” wurde aus verschiedenen Blickpunkten beleuchtet.
Foto: Anna Durecka

Zum 22. Mal wurde vom 25. bis 27. Oktober auf Schloss Groß Stein das Schlesienseminar veranstaltet. In diesem Jahr diskutierten Wissenschaftler, Politiker, Geistliche und Laien über die kulturelle Vielfalt in Europa. In den Referaten wurde aber auch die regionale Ebene angesprochen sowie persönliche Erfahrungen.

 

Read More …