Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, December 7, 2022

Wolfgang Globisch

Schlesien Journal 19 02 2019: „Kinderuniversität“/ Erinnerung an Georg Hertel

 

„Kinderuniversität“ ein Projekt, das seit 6 Jahren in Rumänien veranstaltet wird, soll nun auch bei der Deutschen Minderheit in Polen starten. Außerdem erinnern wir gemeinsam mit Pfarrer Wolfgang Globisch an Georg Hertel, einen Pfarrer aus Oppeln, der von der deutschen Bischofskonferenz als Märtyrer anerkannt wurde.

Niedziela Mniejszości

Co roku w drugą niedzielę czerwca, tradycyjnie po pielgrzymce mniejszości niemieckiej na Górę św. Anny, członkowie Koła DFK Szczedrzyk-Pustków spotykają się w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku na „Niedzieli Mniejszości Niemieckiej”. Do takich spotkań zachęcał przed laty duszpasterz MN ks. Wolfgang Globisch, a zapoczątkowana wówczas tradycja trwa do dnia dzisiejszego.

Read More …