Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sunday, July 3, 2022

Naszą siłą – kapitał ludzki – 30 lat Fundacji Rozwoju Śląska

Z posłem Ryszardem Gallą, przewodniczącym rady Fundacji Rozwoju Śląska, rozmawia Krzysztof Świerc

 

2 grudnia br. Fundacji Rozwoju Śląska „stuknęło” 30 lat. Jak z perspektywy czasu ocenia pan powstanie tej instytucji? Czy zrealizowała ona zadania, dla których została powołana do życia?

Głównym celem powstania Fundacji było racjonalne wykorzystanie środków finansowych przekazywanych przez stronę niemiecką na wspieranie MN w Polsce i ten cel osiągnęła. Ważnym założeniem było też, aby na poziomie regionu opolskiego utworzyć instytucję okołobiznesową z bardzo mocnym doświadczeniem w obszarze finansowym, jeśli chodzi o wspieranie podmiotów gospodarczych. To także udało się zrealizować. Poza tym od momentu powstania Fundacja konsekwentnie i skutecznie budowała swoją finansową stabilizację, a przy tym wzorowo wpisała się w politykę wejścia Polski do UE.

 

Początek lat 90. ubiegłego stulecia znacznie różnił się od chwili obecnej. Czy pana zdaniem FRŚ jest na czasie i nadal wypełnia powierzoną jej misję?

Od chwili swoich urodzin Fundacja kroczyła z duchem czasu i nadal to czyni, próbując znajdować rozwiązania i odpowiedzi na pytania, co, gdzie i w jaki sposób można realizować. O przemianie, jaka w tej instytucji następowała i dokonywała się na przestrzeni minionych lat, świadczy chociażby nowoczesny charakter jej obecnej siedziby.

 

Businesszentrum der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens.
Foto: FRŚ

 

Co było i jest największą siłą FRŚ?

Kapitał ludzki i jeszcze raz kapitał ludzki! To on jest czynnikiem, który decyduje o nieprzeciętnej sile FRŚ. Doświadczenie, jakie mieli i mają pracownicy tej instytucji, niezwykle mocno procentuje na każdym etapie jej funkcjonowania. Dzieje się tak nie tylko w momencie, kiedy zabiegamy o pewne projekty, ale też w trakcie ich realizacji. Dzięki temu Fundacja jest dzisiaj na bardzo wysokim, 9. miejscu wśród 18 dużych funduszy pożyczkowych w Polsce! To cieszy i napawa dumą.

 

W jaką stronę powinna w najbliższych latach pójść Fundacja, aby nadal mogła prężnie się rozwijać?

Regionowi opolskiemu potrzebne są bardzo silne instytucje regionalne w postaci banków lub podmiotów o charakterze banku. Tezę tę bardzo mocno podkreślało w przeszłości nie tylko środowisko MN, ale też władze regionu z arcybiskupem Alfonsem Nossolem na czele. Dzisiaj mogę powiedzieć, że FRŚ taką instytucją jest i dzięki temu stała się bardzo ważna dla województwa opolskiego. Dlatego życzę sobie i całemu regionowi, aby w dalszym ciągu w tym kierunku się rozwijała, mając oczywiście z tyłu głowy interesy środowiska MN, które jest istotnym partnerem w życiu publicznym Opolskiego i nie tylko…

 

 

Jaką rolę odgrywa Fundacja? Opinie:

 

Bernard Gaida, przewodniczący VdG: Mniejszość niemiecka jest założycielem Fundacji Rozwoju Śląska i powinniśmy to zawsze podkreślać. Początkowo było to wsparcie dla struktur MN w całej Polsce, wszystkie środki finansowe przechodziły przez Fundację. Z czasem rola Fundacji uległa zmianie, ale VdG jest nadal bliskim partnerem FRŚ. Ważne jest dla nas, że możemy liczyć na jej fachowość, profesjonalizm. Cieszy mnie najnowsza inicjatywa Fundacji polegająca na oferowaniu naszym organizacjom prowadzenia pełnej księgowości, do czego serdecznie je zachęcam. Mamy więc dwa obszary, które są dla nas bardzo ważne: znajomość rachunkowości i specyfiki mniejszości niemieckiej. I tu właśnie Fundacja ma przewagę nad innymi firmami oferującymi podobne usługi.

 

Renate Zajączkowska, NTSK Wrocław: NTSK we Wrocławiu to jeden z członków założycieli Fundacji Rozwoju Śląska. Fundacja jest wspaniałą instytucją dla mieszkańców śląskich województw. Do tej pory uczyniła ona mnóstwo dobrego i nadal to czyni, zwłaszcza w zakresie rozwoju gospodarczego. Jeśli chodzi o mniejszość niemiecką, to dzięki Fundacji mogliśmy w 1998 r. kupić siedzibę naszego wrocławskiego Towarzystwa, a następnie gruntownie ją wyremontować. Wprowadziliśmy się do niej dwa lata po jej zakupie i od tego czasu korzystamy z niej jako stowarzyszenie. Jest to wspaniały obiekt, gdzie możemy realizować wszystkie nasze projekty, od spotkań chóru po kursy języka niemieckiego dla dzieci. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni Fundacji. Byłam członkinią Rady Fundacji przez 11 lat i pamiętam, że zawsze mieliśmy dobrą współpracę między Radą a pracownikami Fundacji.

 

Rafał Bartek, przewodniczący opolskiego TSKN: Fundacja odgrywa kluczową rolę dla rozwoju regionu, z wielu powodów. Z jednej strony była to pierwsza fundacja, która naprawdę działała w obszarze gospodarki, i to już w latach 90., kiedy to było niesłychanie ważne, aby w ogóle mieć jakiekolwiek wsparcie. Z drugiej strony – stała się godnym zaufania partnerem dla rządów Polski i Niemiec, samorządów regionalnych, przedsiębiorców i samej gospodarki w regionie. Nasz region mógł rozwijać się w takiej mierze tylko dzięki temu, że istnieje Fundacja Rozwoju Śląska.

 

Szymon Ogłaza, członek Zarządu Samorządu Województwa Opolskiego: Z punku widzenia Samorządu Województwa Opolskiego zauważam dwa wymiary działalności Fundacji Rozwoju Śląska. Po pierwsze: 30 lat doświadczenia i pracy na rzecz przedsiębiorców województwa opolskiego. Fundacja to dla naszych przedsiębiorców fundusz pożyczkowy, czyli stabilny partner wspierający. Jest to niezwykle ważne, a bywa niestety niedoceniane. Mamy w województwie instytucję, do której można się zwrócić, prowadząc swój mały i średni biznes, aby uzyskać wsparcie. Jest to co prawda pożyczka, ale zawsze nisko oprocentowana.

Natomiast drugi aspekt to współpraca nas jako samorządu województwa z Fundacją jako operatorem naszego wsparcia. Od samego początku, kiedy pojawiły się pieniądze pożyczkowe, czyli instrumenty zwrotne z funduszy unijnych, to Fundacja Rozwoju Śląska przez cały ten czas zawsze była operatorem tego wsparcia. Od niedawna jeszcze pośredniczy w tym Bank Gospodarstwa Krajowego. Z naszego punktu widzenia, ale myślę, że mogę się wypowiedzieć również w imieniu BGK, Fundacja jest niezwykle rzetelnym partnerem. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach, bo kończymy perspektywę finansową, w której mieliśmy kilku operatorów pieniędzy unijnych, i doświadczenia są bardzo różne. A doświadczenia ze współpracy z FRŚ są jednoznaczne: nigdy nie mieliśmy cienia wątpliwości co do rzetelności jej pracy.

 

Show More