Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sunday, January 23, 2022

Od pojednania do codzienności?

Taki tytuł nosi międzynarodowa konferencja, który odbywa się dziś i jutro (24 i 26 czerwca) w Opolu w Sali Orła Białego urzędu marszałkowskiego. Naukowcy, politycy i przedsiębiorcy będą dyskutować o stosunkach polsko-niemieckich.

 

Celem konferencji w Opolu jest za-równo diagnoza stanu dotychczasowej współpracy gospodarczej i kulturalnej w kontekście regionalnym, ponadregionalnym i transgranicznym, jak i prognoza w tym obszarze w perspektywie średnio- i długoterminowej.

 

Program

 

24 czerwca:

Otwarcie konferencji 17:00-17:30

 

Rafał Bartek (Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim)

Hendrik Hering (Prezydent parlamentu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat)

prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr Lars Gutheil (Członek Zarządu i Dyrektor Generalny AHK Polska)

 

Słowo powitalne Ryszard Galla (Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP)

Birgit Fisel-Rösle (Konsul Niemiec w Opolu)

 

Dyskusja wprowadzająca 17:30-19:00

Lucjan Dzumla (dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej)

dr Annemarie Franke (członkini Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego; Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność)

dr hab. inż. arch. Piotr Gerber (Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska)

dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Moderacja:prof. dr hab. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

Dyskusja wieczorna 19:15-20:30 – Między science i fiction. Nowe tendencje w nauce, literaturze i kulturze Górnego Śląska

dr Andrzej Kaluza (Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt)

dr Magdalena Lemańczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)

dr Zofia Oslislo-Piekarska (Akademia Sztuk Pięknych Katowice)

 

 

25 czerwca

9:00-11:45 Sesja I: Współpraca gospodarcza

9:00-10:15 cz. 1: Niemieckie inwestycje w Polsce

Wprowadzenie Hans Jörg Neumann (konsul generalny Niemiec we Wrocławiu)

 

Panel dyskusyjny:

dr Ewa Łabno-Falęcka (dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska)

Łukasz Majcher (członek zarządu, dyrektor Fabryki w Głuchołazach, Schattdecor Sp. z o.o.)

Grzegorz Należyty (prezes Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o.)

Łukasz Sajewicz (dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Viessmann Sp. z o.o.)

 

Komentarz: Krzysztof Drynda (prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu PAIH)

 

Moderacja: Agnieszka Ozubko (AHK Polska)

 

10:15-10:30 Przerwa

 

10:30-11:45 cz. II: Polskie firmy w Niemczech. Doświadczenia | sukcesy i bariery działalności | perspektywy współpracy

Wprowadzenie Jakub Wawrzyniak (konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii)

Panel dyskusyjny:

Rafał Desczyk (wiceprezes ds. handlowych, KLER S.A.)

Roland Krause (prezes Zarządu MM Systemy Sp. z o.o.)

Szczepan Kusibab (wiceprezes Zarządu, dyrektor zarządzający, Adamietz Sp. z o.o.)

Janusz Wrobel (prezes Zarządu Neurosoft Sp. z o.o.)

 

Komentarz:Krzysztof Drynda (Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu PAIH)

 

Moderacja:Iwona Makowiecka (AHK Polska) 1

 

11:45-12:00 Przerwa na kawę

 

12:00-13:30 Sesja II: Współpraca regionalna z perspektywy samorządów – panel dyskusyjny

dr Deniz Alkan (kierownik działu „Europejska i Międzynarodowa Współpraca” w Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat w Moguncji)

Thomas Horn (dyrektor zarządzający biura Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki)

dr Przemysław Łebzuch (Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji)

dr Maciej Zathey (dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu)

Moderacja: dr Barbara Curyło (Uniwersytet Opolski)

 

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

 

14:30-16:30 Sesja III: Niemcy w Polsce, Polacy w Niemczech – sukcesy i kontrowersje polityki mniejszościowej – wykłady

prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Kamila Schöll-Mazurek (Uniwersytet Europejski Viadrina, inicjatorka i rzeczniczka Polskiej Sieci Federalnej ds. Partycypacji i Spraw Społecznych PartOfEurope w Niemczech)

 

Panel dyskusyjny:

Rafał Bartek (Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim)

prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Thorsten Klute (Pełnomocnik parlamentu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii do Spraw Polonii)

dr hab. Michał Nowosielski (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski)

dr Kamila Schöll-Mazurek (Uniwersytet Europejski Viadrina, Inicjatorka i Rzeczniczka Polskiej Sieci Federalnej ds. Partycypacji i Spraw Społecznych PartOfEurope w Niemczech)

Anna Wawrzyszko (Wiceprzewodnicząca Związku Polaków w Niemczech)

Moderacja: Katarzyna Kownacka (Rzeczniczka prasowa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

 

 

 

Konferencja będzie również transmitowana na żywo TUTAJ.

 

Organizatorami konferencji są: Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz jako partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Show More