Zostajemy w Europie

Nabożeństwem, debatą i koncertem Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce świętował 2 października 30-lecie swojego istnienia. W tym samym czasie obchodzono również 30. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu sąsiedzkiego, w którym po raz pierwszy oficjalnie uznano istnienie mniejszości niemieckiej w Polsce.   W gmachu Filharmonii Koszalińskiej zebrali się przedstawiciele organizacji mniejszości niemieckiej z całej północnej Polski. Zdaniem organizatorów 30-lecie powinno być obchodzone nie tylko na Śląsku, ale także tam, gdzie społeczność niemiecka żyje w większych diasporach.     Wieczorny koncert, podczas którego wystąpili młodzieżowa orkiestra dęta z Leśnicy i orkiestra Kaprys oraz soliści, służył również upamiętnieniu historii mniejszości niemieckiej w Polsce.   Niemcy w PRL     W swoim wystąpieniu przewodniczący VdG Bernard Gaida przypomniał zebranym, że w tym roku obchodzimy 30-lecie nie mniejszości, ale jej prawnego istnienia. – Trzeba pamiętać, że nie jesteśmy obywatelami polskimi o pochodzeniu migracyjnym. To nie my przekroczyliśmy granicę, to ona została wytyczona na nowo ponad naszymi głowami. Straszliwa wojna wywołana przez Niemcy, wspierana przez Związek Radziecki, i jej konsekwencje spowodowały, że choć nie opuściliśmy ojczyzny, znaleźliśmy się w innym państwie. Ale tutaj byliśmy akceptowani tylko wtedy, gdy uznano nas za zdolnych do asymilacji – powiedział Gaida, podkreślając, że właśnie dlatego język niemiecki miał być zakazany jako … Czytaj dalej Zostajemy w Europie